FagforbundetFagforbundetFagforbundetFagforbundet

Streik i Akasia fra fredag morgen

Del

Meklingen om tariffavtale for de ansatte i kirkekonsernet Akasia førte ikke frem. Dermed går 163 ansatte i Akasias barnehager og andre virksomheter i Bergen ut i streik fra fredag morgen.

Det er arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne som er i konflikt. Konflikten handler i første rekke om pensjon. Arbeidstakersiden krevde en livsvarig og forutsigbar pensjonsordning som er lik for kvinner og menn, men nådde ikke fram med dette kravet.

- Vi er skuffet over at det ikke var mulig å komme frem til en løsning.  Det er helt uforståelig for oss at kirken i Bergen ikke vil at de ansatte i kirkekonsernet Akasia skal ha en anstendig pensjon, sier forhandlingsleder i Fagforbundet Odd Haldgeir Larsen.

Akasia har presset gjennom en ny pensjonsordning uten å ta hensyn til tariffavtalte rettigheter fra tiden før Bergen kirkelige fellesråd valgte å etablere konsernet Akasia.

En konflikt går alltid ut over tredjepart, som i dette tilfellet er barna og foreldrene i barnehagene og øvrige brukere av de ulike tjenestene Akasia tilbyr som rammes.

- Vi kan ikke godta at barnehagelærerne i Akasia skal ha dårligere pensjoner enn sine kollegaer i andre private og kommunale barnehager, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

- Akasia har et verdigrunnlag som vektlegger ansvarlighet. Den linjen Akasia har lagt seg på er det motsatte av dette, sier forhandlingsleder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen.

Dyp konflikt

Konflikten mellom arbeidstakerne om kirkekonsernet Akasia stikker dypt. Konsernet har presset gjennom en ny pensjonsordning uten å ta hensyn til tariffavtalte rettigheter fra tiden før Bergen kirkelige fellesråd valgte å etablere konsernet Akasia.

De ansattes organisasjoner mener dette er et brudd på tariffavtalen og har stevnet konsernet for arbeidsretten. Arbeidsgiverne på sin side har svart med å stevne 90 av sine ansatte for tingretten.

Akasia har forsøkt å stanse behandlingen i arbeidsretten, men den har avvist kravet om stans, og kommer til å behandle tvisten. Saken er imidlertid utsatt. Tingrettsbehandlingen er berammet til august i år.

Dette er Akasia

Det som startet med drift av menighetsbarnehager, har i dag vokst til et kirkekonsern med 600 ansatte. Kirkekonsernet driver blant annet barnehager, kirkegårdstjenester, restaurering og regnskapsføring. Akasia Barnehage eier og driver 20 private barnehager med rundt 1500 barnehageplasser, hvorav 18 barnehager ligger i Bergen. Kirkekonsernet Akasia eies av 25 menigheter i Bergen kirkelige fellesråd.

Kontakter

Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen: mob. 908 78 575
Utdanningsforbundet: Nestleder Terje Skyuvulstad, 90618394
Delta: 1. nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen mob. 996 27 248
Lederne: Lars Wiggen tlf: 982 21 751

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 360 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom