Samferdselsdepartementet

Strategi for småflyverksemda i Noreg

Del

– Småflyverksemda er både viktig i seg sjølv og på grunn av den rolla ho speler i det større luftfartsbiletet. Regjeringa vil at det skal vere gode rammevilkår for småflyverksemda i Noreg. Difor legg regjeringa no fram ein strategi som mellom anna ser på finansieringa av tenester til småflyaktivitet, og tilgangen til landingsplassar for småfly.

Dette seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samband med at regjeringa torsdag legg fram ein eigen småflystrategi. 

Vil vurdere alternativ for framtidig finansiering av tenester

I dag opplever dei som driv med småflyverksemd press frå fleire hald. Mellom anna får privatflygarar og flyklubbar stadig meir omfattande reguleringar og får auka kostnader.

– Regjeringa vil difor, saman med Avinor, vurdere alternativ for framtidig finansiering av tenester til småflyaktivitet. Det vil mellom anna omfatte ein gjennomgang av korleis lufthamn- og flysikringskostnader relaterte til småflyaktivitet vert finansierte i andre europeiske land, seier Solvik-Olsen.

Arbeidet med å forenkle regelverket er allereie i gang, og i 2016 bad Samferdselsdepartementet Luftfartstilsynet om å starte eit nytt prosjekt for allmennflyging og luftfart (PAL II), der føremålet er å leggje til rette for allmennflyging og luftsport i Noreg, mellom anna gjennom regelverksarbeidet.

Utgreiing om landingsplassar på Austlandet

Tilgangen til luftrom og landingsplassar er også under press, særleg i det sentrale Austlandsområdet. Dette trass i at regjeringa har opna for at småfly allereie kan nytta landingsplassar utanom opningstid på 37 av lufthamnene til Avinor.

– Vi ønskjer å leggje betre til rette for god tilgang på landingsplassar for småfly. Det er spesielt utfordringar knytte til Austlandsområdet, og vi vil difor gjennomføre ei utgreiing om korleis staten best mogleg kan leggje til rette for ei permanent løysing for småflyaktiviteten på Austlandet, seier Solvik-Olsen.

 

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Mobilitetspakke, del 3: Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport23.5.2018 13:30Pressemelding

- Det er positivt at EU retter mer oppmerksomhet mot trafikksikkerhetsarbeidet, der automatiserte og førerløse biler vil spille en større rolle framover. Selv om Norge her er et foregangsland, er det behov for felles regler om avansert trafikksikkerhetsutstyr i kjøretøy. I tillegg er det interessant at EU nå foreslår CO2-standarder for tunge kjøretøy. Dette kan bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene og renere tungbiler på veiene. Nå ønsker vi innspill til behandlingen av de nye forslagene fra EU, sier statssekretær Tommy Skjervold.

Statleg tilskot til breibandutbygging: Område med låg breibandkapasitet blir framleis prioriterte15.5.2018 10:48Pressemelding

- Infrastruktur for ekom er like viktig for folk og næringsliv som veg og jernbane. Breibanddekninga i Noreg er generelt svært god, og marknadsaktørane gjer ein viktig jobb for å byggje ut infrastrukturen. Staten bidreg med pengar til breibandutbygging i område der det ikkje er kommersielt lønsamt å byggje ut. Innretninga på tilskotsordninga er no endra slik at fylkeskommunane får meir involvering, men område med låg breibandkapasitet skal framleis bli prioriterte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom