Samferdselsdepartementet

Strategi for småflyverksemda i Noreg

Del

– Småflyverksemda er både viktig i seg sjølv og på grunn av den rolla ho speler i det større luftfartsbiletet. Regjeringa vil at det skal vere gode rammevilkår for småflyverksemda i Noreg. Difor legg regjeringa no fram ein strategi som mellom anna ser på finansieringa av tenester til småflyaktivitet, og tilgangen til landingsplassar for småfly.

Dette seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samband med at regjeringa torsdag legg fram ein eigen småflystrategi. 

Vil vurdere alternativ for framtidig finansiering av tenester

I dag opplever dei som driv med småflyverksemd press frå fleire hald. Mellom anna får privatflygarar og flyklubbar stadig meir omfattande reguleringar og får auka kostnader.

– Regjeringa vil difor, saman med Avinor, vurdere alternativ for framtidig finansiering av tenester til småflyaktivitet. Det vil mellom anna omfatte ein gjennomgang av korleis lufthamn- og flysikringskostnader relaterte til småflyaktivitet vert finansierte i andre europeiske land, seier Solvik-Olsen.

Arbeidet med å forenkle regelverket er allereie i gang, og i 2016 bad Samferdselsdepartementet Luftfartstilsynet om å starte eit nytt prosjekt for allmennflyging og luftfart (PAL II), der føremålet er å leggje til rette for allmennflyging og luftsport i Noreg, mellom anna gjennom regelverksarbeidet.

Utgreiing om landingsplassar på Austlandet

Tilgangen til luftrom og landingsplassar er også under press, særleg i det sentrale Austlandsområdet. Dette trass i at regjeringa har opna for at småfly allereie kan nytta landingsplassar utanom opningstid på 37 av lufthamnene til Avinor.

– Vi ønskjer å leggje betre til rette for god tilgang på landingsplassar for småfly. Det er spesielt utfordringar knytte til Austlandsområdet, og vi vil difor gjennomføre ei utgreiing om korleis staten best mogleg kan leggje til rette for ei permanent løysing for småflyaktiviteten på Austlandet, seier Solvik-Olsen.

 

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Fire av fem husstander har tilgang til høyhastighetsbredbånd21.9.2017 13:05Pressemelding

- Vi ser en gledelig vekst i bredbåndsdekningen i hele landet. Spesielt distriktsfylker opplever en forbedring. Bredbåndsaktørene investerer stadig mer, samtidig som staten bidrar med bedre rammevilkår og økonomisk støtte. Årets dekningsundersøkelse viser at den totale innsatsen gir resultater. Dette er viktig for næringsliv og innbyggerne i hele landet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Autonome og samankopla køyrety: Felleserklæringar med Sverige og Finland om vidare samarbeid og testing er underteikna15.9.2017 12:49Pressemelding

- Autonome og samankopla køyrety kan gi oss styrkt trafikktryggleik, betre utnytting av veginfrastrukturen, reduserte transportkostnader og ein meir miljøvennleg vegtrafikk. For å leggje til rette for ei slik utvikling, har vi i dag skrive under felleserklæringar med Sverige og Finland om vidare samarbeid og tilrettelegging for uttesting. I lag med Finland har Noreg eit samarbeid om grensekryssande uttesting på E8. Vi tar sikte på å starte opp tidleg i 2018, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom