Nye Veier

Støyutsatt nabo fikk æren av å skyte gjennomslagssalven

Del

Onsdag 11.april markerte Nye Veier og BetonmastHæhre sprengning av siste salve og gjennomslag i prosjektet E18 Kjørholt og Bamble tunneler. Det var en støyutsatt nabo som fikk æren av å skyte gjennomslagssalven.

Deler av arbeidslaget
Deler av arbeidslaget

Viktig milepæl i prosjekt E18 Kjørholt og Bamble tunneler

-Vi har nådd en viktig milepæl i prosjektet der Nye Veier er byggherre for rehabilitering av eksisterende tunneler og sprengning av nye tunnelløp. Tunnel- og sprengningsarbeidene har skjedd uten alvorlige hendelser i tunnelanlegget noe vi er veldig fornøyde med. Det er et krevende prosjekt med tanke på byggetid og framdrift siden E18 er stengt mens arbeidene pågår. Det har hele tiden vært viktig å ha høy anleggsaktivitet for å oppnå kortest mulig stengning av eksisterende E18. Veiåpning blir i september 2018, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.

- Sammen med entreprenøren og lokalt næringsliv har vi funnet fram til gode løsninger for å innfri miljøkravene. Det er tatt ut til sammen 350 000 m3 fjell, satt 40 000 bolter og sprutet 24 000m3 sprøytebetong på 6 måneder. Dette er muliggjort ved å bruke Norcem sitt gamle brudd på nabotomta som mellomlager og areal for knusing. Dette er forbundet med tunnel inn i veianlegget. Omkringliggende veinett er dermed spart for 50 000 lass med stein. I tillegg er knusing og mellomlagring av verdifulle steinmasser til senere bruk gjort uten sjenanse for naboer og omgivelser, sier Ruth Haug, utbyggingssjef for E18 Kjørholt og Bamble tunneler.

Den mest støyutsatte naboen fikk æren av å skyte gjennomslagsalven

Den mest støyutsatte naboen fikk æren av å skyte gjennomslagsalven ut mot Frierfjorden sammen med skytebas Roy Heimdahl hos entreprenør BetongmastHæhre Anlegg. Prosjektleder Reidar Løvhaugen hos BHA og utbyggingsjef Haug, er begge fornøyd med slik jobben er utført og at alle er kommet vel hjem hver dag.

Mer om prosjektet

  • Prosjektet omfatter rehabilitering av Kjørholt og Bamble tunneler, samt utsprengning av nytt løp for kommende firefelts E18. Kjørholt er 2200 m, Bamle er 650 m, beliggende på hver sin side av Grenlandsbrua ved Porsgrunn.
  • Eksempler på gode miljøløsninger er kortreist lagring av stein, skjermet steinknusing og oppfylling av et gammelt gruveras for senere tilbakeføring til friluftsarealer. Avfall av PE-skum er nyttig brensel i Norcem sitt anlegg.
  • Det gjenstår elektrotekniske arbeider, asfalt og vann- og frostsikring i tunnelene før reåpning av toveis trafikk høsten 2018. Den nye tunnelen vil fungere som rømningsvei inntil 4-felt gjennom Landgangen Rugtvedt står ferdig.

Til redaksjonen

Dersom dere ønsker å komme i kontakt med den støyutsatte naboen kan dere ringe eller sende epost til utbyggingssjef E18 Kjørholt og Bamble tunneler Ruth Haug mobil 913 92 067 eller ruth.haug@nyeveier.no

Vedlagte bilder krediteres Nye Veier/Imi Vegge

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Deler av arbeidslaget
Deler av arbeidslaget
Last ned bilde
Første lysglimt i tunnelen
Første lysglimt i tunnelen
Last ned bilde
Prosjektledelsen fra Nye Veier og BetinmastHæhre
Prosjektledelsen fra Nye Veier og BetinmastHæhre
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom