Forsvarsbygg

Støytiltak på eldre bygg

Del

Fosenhus AS vart tildelt den åttande kontrakten om støytiltak. 1/3 av bygga er registrert som kulturminne i SEFRAK-registeret.

Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.
Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.

Den lokale bedrifta er frå før entreprenør for den sjette entreprisen på støytiltak  og har dessutan røynsle med støytiltak på hus kring Ørland flystasjon frå nokre år tilbake.

Storleiken til kontrakten er på 25 mill. inkl. mva og inneheld tiltak på til saman omlag 70 hus.

Omlag 25 av husa er SEFRAK-bygg. Dette vil sei bygg (i hovudsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i SEFRAK-registeret, og som inneber at bygget sin verneverdi vert vurdert når det skal gjerast tiltak på det.

Arbeida er venta å starta opp i løpet av januar 2019. 

Entreprisar støytiltak
Entreprisar for utføring av støytiltak er delt opp i totalt 12 uavhengige entreprisar. Entreprise 10 vart lyst ut på Mercell 15. november 2018.

Status utføring av støytiltak
Totalt har 1250 undersøkingar vorte utførd for å avdekkje behov for støyreduserande tiltak. Per 1. november er 748 hus prosjektert og 700 avtalar inngått. 344 hus er i prosess og 285 hus er overlevert til huseigar med ferdige tiltak. 

Brev om ikkje tiltak
Rundt 500 hus er venta å ikkje ha krav på støytiltak etter utført undersøking, då dei oppfyll krava til innandørs lydnivå utan at tiltak vert gjennomført. Halvparten av desse husa fekk brev om dette i fjor vinter, mens den siste halvparten kan venta å få brev om det i nær framtid.

Nøkkelord

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

Bilder

Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.
Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.
Last ned bilde

Lenker

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

Følg saker fra Forsvarsbygg

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarsbygg på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forsvarsbygg

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom