NHO Mat og Drikke

Stortingsflertallet svekker kostholdsamarbeidet

Del

Når Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre øker avgiftene på brus og godteri med langt over 50 prosent, svekkes grunnlaget for den ambisiøse samarbeidsavtalen mellom myndighetene og mat- og drikkenæringen, sier NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk. Og mens avgiftsøkningen er alt annet enn et treffsikkert virkemiddel i folkehelsearbeidet, er den til gjengjeld et helt målrettet tiltak for å flytte norsk verdiskaping ut av landet.

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk

Redusert sukkerforbruk er ett av hovedmålene i samarbeidsavtalen om bedre folkehelse. Den politiske responsen på at befolkningens sukkerinntak fra brus og saft er gått ned med 18 prosent siden 2010, er oppsiktsvekkende nok en sterk avgiftsøkning. Dette gjøres mens tall fra Helsedirektoratet viser at engrosforbruket av sukker har minsket fra 43 til 27 kilo per innbygger i perioden 2000 til 2015, og forbruket fortsetter å gå ned.

- Mat- og drikkenæringen og alle bedriftene som har sluttet seg til samarbeidsavtalen for bedre kosthold, vil uansett fortsette arbeidet med sukkerreduksjon. I 2018 ligger det eksempelvis an til at halvparten av brussalget i Norge vil være sukkerfritt. Spørsmålet mange bedrifter nå vil stille seg er imidlertid om det gir mening å inngå nye forpliktende avtaler med myndighetene når spillereglene endres så dramatisk underveis, sier Brubakk.

Villet flytting av norsk verdiskaping over grensen
Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2016. I løpet av det siste året har grensehandelen har vokst med svimlende 11%, og de fire siste kvartalene brukte vi hele 14,9 milliarder kroner på grensehandel, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I tillegg til grensehandelen som gjøres på dagsturer til utlandet kommer den stadig økende netthandelen, der de fire partiene bak budsjettavtalen tidligere har sørget for at nordmenn kan handle avgiftsfri brus og godteri på fra utenlandske aktører. Brubakk mener den nye avgiftsøkningen vil styrke grensehandelen:

- Grensehandelen går direkte ut over norsk verdiskaping og arbeidsplasser, i tillegg til at staten mister inntektene fra avgiftene. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre legger med budsjettavtalen opp til en villet og målrettet flytting av norsk verdiskaping over grensen.

Utviklingen i Norge står i slående kontrast til den danske grensehandelpakken, som kom for et par dager siden. Denne pakken er resultatet av et relativt bredt politisk forlik, hvor partene er enige om «at gennemføre en markant lempelse af afgiftstrykket, så det bliver billigere at være dansker, virksomhedernes byrder lettes og grænsehandlen mindskes».

Brus og godteri brukes i stor grad som lokkevarer for grensehandelen med øvrige dagligvarer, og har derfor også negative konsekvenser for andre deler av mat- og drikkenæringen enn brus- og godteriprodusentene, og naturligvis også for varehandelen. Det er også velkjent at billige lokkevarer fører til hamstring og høyere konsum. Det burde bekymre politikere som er opptatt av tiltak for bedre folkehelse.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk forening for virksomheter innen mat-, drikke- og bionæringen, og er den femte største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.500 virksomheter over hele landet. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. Foreningen ble etablert i 2015.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

SUKKERAVGIFTEN: Mot 1 milliard i tapte avgiftsinntekter i 2018  14.11.2018 08:13Pressemelding

Som følge av de voldsomme økningene i avgiftene på alkoholfri drikke og sjokolade og sukkervarer fra 1. januar i år, har myndighetene budsjettert med 1,840 mrd kroner i økt avgiftsinntekt for 2018. Statsregnskapet for de tre første kvartalene i år viser at staten kan se mot så mye som én milliard i inntektssvikt. Forklaringen er ikke redusert forbruk men at salget har flyttet seg til avgift- og momsfrie salgskanaler som nett- og grensehandel, mener NHO Mat og Drikke.

Nødvendig med utredning, men det haster8.10.2018 10:51Pressemelding

-Det er bra at regjeringen erkjenner at økningen av sjokolade- og sukkervareavgiften med 80 pst. i 2018-budsjettet har ført til at forbrukerne kjøper mer avgiftspliktige produkter fra utenlandske nettbutikker og stimulerer til økt grensehandel av disse varene, men påfallende at regjeringen ikke ser at det samme skjer med brus og saft, som fikk en avgiftsøkning på 40 pst. i det samme budsjettet, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom