Stortinget

Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøker New York og Washington DC

Del

Stortingets utenriks- og forsvarskomité, under ledelse av Anniken Huitfeldt, besøker New York 17.–19. juni og Washington DC 19.–21. juni 2018. Det vil være mulighet for pressemøter underveis i programmet.

I New York omfatter programmet møter i FN med blant annet FNs barnefond (UNICEF), FNs befolkningsfond (UNFPA), FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner (DPKO), FNs sentrale humanitære samordningsenhet (OCHA) og FNs Høykommisær for flyktninger (OHCHR). Videre besøker komiteen IBM Watson Labs, og møter representanter for ledende medier.

Under besøkene i FN vil informasjon om ansvarsområdene og aktivitetene til avdelingene som møtes være viktig. Videre vil relevant tematikk være økonomien i FN og status for generalsekretær Guterres’ reformagenda. Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd i 2021–2022 vil også bli berørt.

I Washington DC besøker komiteen Kongressen, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, USAs nasjonale sikkerhetsråd, og har møter med tenketanker og analytikere.

USA er Norges nærmeste allierte, og landets politikk overfor særlig NATO, Europa, Russland og Midtøsten har stor betydning for norsk utenriks-, sikkerhets-, og forsvarspolitikk. Transatlantiske forbindelser, det bilaterale forholdet, globale spørsmål og forståelse av den innenrikspolitiske situasjonen i USA vil være viktige temaer.

Kontakter

Komitésekretær Rune Skjerve (+47 412 74 534) kan gi ytterligere informasjon om programmet og formidle kontakt til komiteens medlemmer.

Om Stortinget

Stortinget
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

23 31 30 50http://www.stortinget.no

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.

Følg saker fra Stortinget

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Stortinget på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Stortinget

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom