KS

Stortinget bør avvise forslag til endringer i naturmangfoldloven

Del

- Dersom regjeringen overfører ansvaret for vannforvaltningplaner fra fylkeskommuner til fylkesmennene, vil det være i direkte strid med regjeringens egen regionreform, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Et eget ekspertutvalg har foreslått å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og har gått sterkt imot å flytte ansvaret for vannforvaltning. Foto: Fredrik Naumann, Felix Features
Et eget ekspertutvalg har foreslått å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og har gått sterkt imot å flytte ansvaret for vannforvaltning. Foto: Fredrik Naumann, Felix Features

Regjeringen foreslår å gjennomføre endringer i naturmangfoldloven. Det gjør det mulig for Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet å overføre ansvaret for vannforvaltningsplaner fra fylkeskommunene til fylkesmennene.

- Stortinget bør avvise regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldloven nå. I stedet bør stortingspolitikerne be om at forslag som berører organisering av vannforvaltningen kommer som del av forslagene til hvilke oppgaver det regionale folkevalgte nivået skal ha etter 2020, sier Helgesen.

­Da regjeringen la fram sin stortingsmelding om ny inndeling av det folkevalgte regionale nivået, den såkalte regionreformen, slo den fast at reformen skulle medvirke til å styrke demokratiet på regionalt nivå.

Et eget ekspertutvalg har foreslått å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og har gått sterkt imot å flytte ansvaret for vannforvaltning, påpeker Helgesen.

- Mange av høringsuttalelsene har påpekt at oppgavefordelingen må sees i en helhetlig sammenheng knyttet til gjennomføring av regionreformen. Ingen evalueringer eller faglige anbefalinger peker i retning av å fjerne oppgaven fra en lokaldemokratisk arena. Tvert imot, sier Helgesen. 

 

Fakta om vannforskriften:

  • Med utgangspunkt i EØS-avtalen har Norge innført en egen vannforskrift som skal sikre god vannkvalitet. Fylkeskommuner og kommuner har nå sentrale roller i forvaltningen av forskriften.

  • Vannforskriftens overordnede mål er at alt av grunnvann, elver, innsjøer og kystvann skal oppnå god miljøtilstand innen år 2021. Målet om god miljøtilstand inkluderer alt som påvirker vannmiljøet, for eksempel alle typer forurensning og fysiske inngrep.

  • Vannforskriften har til nå vært hjemlet i plan- og bygningsloven, forurensingsloven og vannressursloven. Hjemlingen i plan- og bygningsloven har sikret medvirkning i utarbeiding av vannforvaltningsplanene fra berørte og aktuelle interessenter.

  • 11 fylkeskommuner har nå ansvar som vannregionmyndighet for hver sin vannregion. Vannregionmyndighetene har ansvar for å koordinere arbeidet med å enes om en felles juridisk bindende forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for hver vannregion.

  • Klima- og miljødepartementet sendte på høring forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven 5. oktober 2017. Endringene gjelder hovedsakelig organiseringen av vannforvaltningsarbeidet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Et eget ekspertutvalg har foreslått å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og har gått sterkt imot å flytte ansvaret for vannforvaltning. Foto: Fredrik Naumann, Felix Features
Et eget ekspertutvalg har foreslått å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og har gått sterkt imot å flytte ansvaret for vannforvaltning. Foto: Fredrik Naumann, Felix Features
Last ned bilde

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom