LO

Stortinget avviser videreutvikling av fagskolene

Del

-LO ønsker å videreutvikle fagskolene og gi dem en mer reell status som høyere yrkesfaglig utdanning. Det savner vi i forslaget til ny lov, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

 

Utdanningskomiteen på Stortinget la i dag fram innstilling til ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

- Det er et viktig signal at fagskolene skal være en høyere yrkesfaglig utdanning. Men samtidig har flertallet på Stortinget valgt å følge regjeringens passive linje, og bremse en videreutvikling av fagskolesektoren. Dette er i strid med uttalt behov og ønsker fra partene i arbeidslivet og en samlet fagskolesektor, sier Tinnlund.

- I forslaget til ny lov savner vi en åpning for at fagskolene kan bli vurdert som faghøgskoler på nivå 6 i kvalifikasjonsrammeverket.

Utdanningskomiteen har støttet flere av kravene som LO og som en samlet fagskolesektor har spilt inn. Navnet på loven er endret fra «lov om fagskole» til «lov om høyere yrkesfaglig utdanning». De slår fast at toårig fagskoleutdanning eller mer skal gi høyere fagskolegrad. Fagskoler kan søke om treårig yrkesrettet fagskoleutdanning. Men flertallet i utdanningskomiteen vil fortsatt plassere høyere yrkesfaglig utdanning på dagens nivå i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Det er bare AP, SV og SP som går inn for at dette skal utredes videre.

- LO vil kjempe videre for at fagskolesektoren skal få lov til å videreutvikle seg. Målet er å få på plass en akkreditering av fagskole til faghøyskole og en fagskoleutdanning på et høyere nivå i dagens kvalifikasjonsrammeverk. 

LO vil også arbeide for at partene i arbeidslivet skal bli representert i fagskolestyrene. I fag- og yrkesopplæringen er det gode tradisjoner for å inkludere partene i arbeidslivet i utviklingen av fagene (ILO-konvensjonen, artikkel 142). Men AP har ikke fått med flertallet i utdanningskomiteen på at partene skal sikres plass i fagskolestyrene. LO mener dette er nødvendig for å styrke samarbeidet mellom fagskoleutdanning og organisert arbeidsliv. 

LO vil følge opp behandlingen av ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning, helt til endelig vedtak blir fattet i Stortinget 24. mai.

Kontakter

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 920 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Følg saker fra LO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom