Mattilsynet

Stort sett lave lakselusnivå, men dårligere fiskevelferd

Del

Lakselusnivået i oppdrettsanleggene på landsbasis var i første del av året noe lavere enn i samme periode i fjor. Trenden med mer bruk av mekaniske avlusingsmetoder fortsetter. Det gir dårligere fiskevelferd.

Lakselusnivået var i vår i snitt lavere enn samme tid i fjor.
Lakselusnivået var i vår i snitt lavere enn samme tid i fjor.

Sammenlignet med samme tid i fjor var lakselusnivået i Trøndelag og Møre og Romsdal lavere, mens det var noe høyere i Troms. I mars og begynnelsen av april var det noe høyere enn tidligere år i Sogn og Fjordane. I Sør- og Midt-Norge er perioden med krav om lavere lusegrense om våren avsluttet.

- Vi fjernet kravet om våravlusing og erstattet det med en lavere lusegrense seks uker om våren. Tilbakemeldinger så langt tyder på at det var et riktig grep. Flere har fått ned lakselusnivået og Mattilsynet har måttet følge opp færre oppdrettere, sier Elisabeth Wilmann, avdelingsdirektør i Mattilsynet.

I Nord-Norge har perioden med lavere lusegrense nylig startet.

Overgang til mekaniske behandlinger fortsetter

Overgangen fra legemidler til ikke-medikamentell behandlinger mot lakselus forsetter.

Foreløpig oversikt viser en dobling av mekaniske behandlinger de fem første månedene sammenlignet med samme periode i fjor - 534 i 2017 mot 215 i 2016.

Mekanisk avlusing gir dårlig fiskevelferd

Gjentatte mekaniske behandlinger kan gi dårligere fiskevelferd siden metodene innebærer at fisken usettes for betydelig håndtering. Det har vært mange tilfeller der fisk blir skadet og dør under og etter avlusing. I tillegg til lidelse for fisken, betyr dette også store økonomiske tap for oppdretterne.

- Denne trenden må vi snu. Undersøkelser viser at god fiskevelferd er mulig når man tar hensyn til fiskens tilstand og bruker de mekaniske metodene riktig. Stadig flere får det til, men fortsatt er det for mange som ikke behandler skånsomt nok eller utsetter fisken for mange mekaniske behandlinger på kort tid, sier Wilmann.

 Syk fisk tåler mindre. I vinter har det det vært mange tilfeller med dødelighet i forbindelse med avlusing av fisk med sykdommene PD (pankreassyke), HSMB (hjerte og skjelettmuskelbetennelse) og CMS (kardiomyopati/hjertesprekk). Yersinia-infeksjoner har også blitt en vesentlig årsak til dødelighet på stor fisk i enkelte oppdrettsanlegg i Midt Norge.

- Det gir grunn til å stille spørsmål om det er den gjentatte håndteringen som stresser fisken og gjør den mer mottakelig for sykdom, sier Wilmann.

Nøkkelen til å få bukt med disse problemene er forebygging og god drift.

- Oppdretterne har mye å lære av hverandre. Vi ser at de som lykkes med lav dødelighet og god fiskevelferd er de som har tatt grep og bedret driften, legger Wilmann til.

Mye lakselus fra Hardanger til Sunnmøre

Foreløpige resultater fra Havforskningsinstituttets overvåking av lakselus på vill laksefisk viser at det de siste ukene har det vært så mye lakselus på villfisken at det sannsynligvis vil medføre dødelighet for både vill laksesmolt og sjøørret i Hordaland, Sogn og Fjordane og sørlige deler av Møre og Romsdal.

Sannsynligvis har lakselus ikke hatt negativ effekt på bestandene av hverken sjøørret eller vill laksesmolt i de undersøkte områdene i Rogaland.

Romsdalsfjorden og Trondheimsfjorden er foreløpig de nordligste fjordsystemene som er undersøkt. I begge ble det observert lite lakselus, og i vår har lus trolig ikke hatt negativ effekt på villfisken.

Les mer om de foreløpige resultatene hos Havforskningsinstituttet. 

FAKTA:

  • Lakselus er en naturlig parasitt på laksefisk i saltvann. Den påfører laksefisk skade ved å spise av slim, skinn og blod.
  • For mange lakselus er en trussel mot vill laksefisk. Blir det for mange i oppdrettsanlegget kan lakselus også bli en trussel mot oppdrettslaks.
  • Det skal hele tiden være færre enn 0,5 voksne hunnlus per fisk i oppdrettsanlegget. 0,5 og mer er ulovlig.
  • I seks uker om våren er lusegrensa 0,2 voksne hunnlus for at lusepresset skal være minst mulig når vill laksesmolt skal ut i havet.
  • Mattilsynets oversikt er basert på oppdretternes rapporterte tall fra ukentlige tellinger.

Kontakt

For kommentarer på nasjonalt nivå: Mattilsynets pressevakt: 46 91 29 10

For spørsmål knyttet til regionene:

Region Nord (Finnmark, Troms, Nordland): Rådgiver Eirik Jacobsen, tel. 22 77 80 75  /  976 26 075

Region Midt (Trøndelag, Møre og Romsdal): Seniorrådgiver Mette Moen, tel. 22 77 91 81  /  907 74 320

Region Sør-Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder): Seniorinspektør Cecilie Ihle, tel. 22 77 80 44  /  977 55 174

Kontakter

Bilder

Lakselusnivået var i vår i snitt lavere enn samme tid i fjor.
Lakselusnivået var i vår i snitt lavere enn samme tid i fjor.
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom