Sonans

Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning

Del

Årets kompetansebarometer viser et kompetansegap og et tydelig behov for yrkesrettet etterutdanning blant ansatte i norske bedrifter. Daglig leder i Norges Yrkesakademi mener fagskolene må være på tå hev for å gi bedriftene den kompetansen de trenger i tiden fremover.

NHOs kompetansebarometer er en årlig undersøkelse som kartlegger kompetansebehov i Norge. Kartleggingen har vært gjennomført på en årlig basis de siste fire årene. I årets undersøkelse inngår 5557 bedrifter som har besvart ulike spørsmål om sine kompetansebehov.

Her er noen av hovedfunnene i undersøkelsen:

- Nesten 6 av 10 NHO-bedrifter oppgir at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov i 2017. Det er 7 prosentpoeng høyere enn fjoråret.

- Litt over halvparten av bedriftene har behov for fagskoleutdannede. Samtidig oppgir om lag seks av ti bedrifter at de har behov for personer med yrkesfaglig utdanning.

- Om lag 80 prosent av bedriftene oppgir at de vil heve kompetansen til dagens ansatte. Ca. 70 prosent oppgir at de vil ansette nye personer fra det norske arbeidsmarkedet.

- Blant bedriftene som har et udekket kompetansebehov, sier fire av ti at de har tapt kunder eller markedsandeler, noen færre oppgir at de har skrinlagt eller utsatt virksomheten, mens en femtedel har redusert virksomheten.

NHOs Kompetansebarometer 2017 kan leses i sin helhet her.

- Må være på tå hev

Utdanningene ved Norges Yrkesakademi er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet for å sikre behovet for oppdatert og spesialisert kompetanse, og samtidig være korte og praktiske.

- Som fagskole må vi alltid være på tå hev med tanke på hva samfunnet trenger av kompetanse og vite hva bedriftene i Norge etterspør. Selv om vi skal være litt forsiktige med å gjøre framskrivinger ut i fra denne undersøkelsen, viser den et tydelig behov for yrkesrettede utdanninger og etterutdanninger, samt et stort ønske om å sette inn tiltak for heve kompetansen til ansatte blant landets bedrifter, sier Marit Aamold Sundby, daglig leder for Norges Yrkesakademi.

Fagskolene med viktig rolle

Undersøkelsen avslører et kompetansegap i mange av bedriftene. Aamold Sundby tror fagskolene spiller en viktig rolle for å tette gapene og sørge for å møte behovene i dagens og fremtidens jobbmarked.

- Vi startet denne høsten med et fagskoleløft og storsatsing for nettopp å kunne imøtekomme fremtidens studenter og fremtidens behov for kompetanse enda bedre (se lenke under). Tar du en utdanning hos oss, enten det er innenfor helse, oppvekst, økonomi, administrasjon eller markedsføring, kan du føle deg trygg på at du får etterspurt kompetanse og god faglig input fra våre lærere gjennom utdanningsløpet, avslutter Aamold Sundby.     

Nøkkelord

Kontakter

Marit Aamold Sundby

Adm. dir. for Norges Yrkesakademi
Tlf. +47 959 95 856
Marit.Aamold.Sundby@sonans.no

Bilder

Lenker

Om Sonans

Sonans
Sonans
Sandakerveien 116
0484 Oslo

915 04 070http://www.sonansgruppen.no

Om Norges Yrkesakademi

Vi har i 2017 endret navn fra eCademy til Norges Yrkesakademi. I mars 2016 ble vi en del av Sonans Gruppen.

Norges Yrkesakademi er en fagskole som tilbyr NOKUT-godkjente fagskolestudier.

Vi tilbyr våre studenter gode lærere med erfaring fra næringslivet, teknologi tilpasset nettundervisning, spennende fag og tett læreroppfølging.

Norges Yrkesakademi har fullføringsgrad på over 75%.

Følg saker fra Sonans

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sonans på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sonans

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom