CSAM Health AS

Størst på fødsel: CSAM kjøper fødesystemet Natus

Del

CSAM Health AS, som allerede er den største leverandøren i Norge av fødesystemer, har inngått en avtale med Imatis AS om overdragelse av fødesystemet Natus med tilhørende kundekontrakter. CSAM Health vil ved dette få alle landets regioner og sykehus som kunder innenfor spesialistområdet svangerskap, fødsel og barsel.

Å få barn er et av de største øyeblikk i livet, og det fødes årlig over 60.000 barn i Norge. For barnet legges grunnlaget for et langt og friskt liv gjennom et godt svangerskap og en trygg fødsel. For foreldrene er det viktig at kunnskap og trygghet om både svangerskap og fødsel finnes og er tilgjengelig. For helsetilbydere og nasjonale myndigheter er det vesentlig at helseinformasjon under hele svangerskapet er tilgjengelig og korrekt.

Ved kjøpet av Natus blir CSAM Health en nasjonal leverandør av fødesystem i Norge.

 - Vi kjøper Natus fordi vi har et ønske om å utvikle og forbedre fødselsomsorgen i Norge. Vi har en ambisjon om å kunne gi kommende foreldre det beste grunnlag for å planlegge en graviditet, følge opp under hele svangerskapet og gi grunnlag for sikre og gode fødsler. Ved at informasjon om alle fødsler i Norge nå samles under en paraply, dannes det et nytt grunnlag for å etablere nye samhandlingsløsninger mellom helseaktørene i fødselsomsorgen og mellom helsetjenesten og foreldrene. Det legges nå et helt nytt grunnlag for å forbedre fødselsomsorgen i Norge, og det er nettopp det som er vår ambisjon med dette ervervet, sier CEO Sverre Flatby i CSAM Health AS.

CSAM Health AS
CSAMs produkter har sitt utspring fra innovasjonsprosesser ved sykehusene i Helse Sør-Øst RHF i kombinasjon med flerårig privat gründerskap. CSAM Health AS ble etablert  i 2005 og fikk da støtte fra Innovasjon Norge.

Rikshospitalets innovasjonsselskap Medinnova (Inven2) la prosjektet over til private investorer i 2007, og kommersialiseringen tok form. I 2008 ble det investert betydelig i produktutvikling, og CSAM lanserte sine samhandlingsprodukter å helsebransjemessen World of Health IT samme år.

I løpet av 2009 økte salget og omsetningen ble i fjerde kvartal større enn kostnadene. I 2010 passerte CSAM 50 kunder i Skandinavia og Deloitte kåret bedriften til den raskest voksende IT-bedriften i Norge målt over 5 år noe som samtidig posisjonerte CSAM som den 25. raskest voksende teknologibedriften i Europa.

Selskapet leverer programvare til sykehus innenfor områdene:

-        Fødsel

-        Kreftbehandling

-        Samhandling og integrasjon av pasientinformasjon

CSAMs produkter bidrar til at helsepersonell er bedre rustet til å bistå pasienter og pårørende. Samtidig ivaretas pasientrettigheter, oppfølging og samhandling, faglige kvalitetskontroller og informasjonssikkerhet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Administrerende direktør i CSAM Health AS Sverre Flatby: Tlf. +47 91 59 91 59
Finansdirektør i CSAM Health AS Einar Bonnevie: Tlf.
+47 91 55 45 32

Om CSAM Health AS

CSAM Health ASFølg saker fra CSAM Health AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra CSAM Health AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.