Den norske kirke

Størst oppslutning om Kari Veiteberg

Del

Bymisjonsprest Kari Veiteberg har fått størst oppslutning i avstemningsrunden foran tilsetting av ny biskop i Oslo bispedømme.

Den nye biskopen i Oslo heter enten Kari Veiteberg, Anne-May Grasaas eller Sturla Johan Stålsett.
Den nye biskopen i Oslo heter enten Kari Veiteberg, Anne-May Grasaas eller Sturla Johan Stålsett.

I mai presenterte Oslo bispedømmeråd en liste på fem kandidater til å bli biskop i Oslo.  Etter avstemningsrunden i sommer står disse tre igjen som kandidater til å overta etter Ole Chr. Kvarme:

Kari Veiteberg (56), bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken.
Anne-May Grasaas (61), domprost i Oslo.
Sturla Johan Stålsett (53), professor ved Det teologiske menighetsfakultetet.

Nå skal alle biskopene og Oslo bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet. På Kirkerådets møte 13.-14. september blir ny oslobiskop tilsatt. Valget står mellom de tre som fikk størst oppslutning i sommerens avstemningsrunde.

Stillingen som biskop i Oslo blir ledig etter at biskop Ole Chr. Kvarme går av i slutten av september. Kvarme som har vært biskop i Oslo bispedømme siden 2005, har sin avskjedsgudstjeneste i Oslo domkirke søndag 3. september 2017.

Oslo bispedømme omfatter Oslo, Asker og Bærum. I bispedømmet er det 454 924 medlemmer og tilhørige (pr. 2016), 53 menigheter og 75 kirker.
 
Prosessen fram mot tilsetting av ny biskop omfatter en bred avstemningsrunde med 455 stemmeberettigede: Menighetsråd, kirkelig ansatte og landets proster og teologiske professorer. Til sammen har 332 stemmeberettigede instanser og ansatte satt opp tre navn i prioritert rekkefølge.

Disse har avgitt sine stemmer:
- menighetsrådene i Oslo bispedømme,
- prester i offentlig kirkelig stilling i Oslo bispedømme,
- vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Oslo bispedømme,
- prostene i alle bispedømmene,
- professorer i teologiske fag ved de teologiske fakultetene og ledere av praktisk-teologiske utdanninger ved Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske Menighetsfakultet, Misjonshøgskolen og Kirkelig utdanningssenter i nord.

Kirkemøtet 2012 vedtok at Kirkerådet ved tilsetting av biskop må velge en av de tre med flest stemmer. Samtidig vedtok Kirkemøtet at førstestemmer gis vekting lik 1, andrestemmer lik 2/3 og tredjestemmer lik 1/3. For å sikre lokal innflytelse i prosessen teller stemmer fra menighetsrådene 1/3, prester og andre i vigslede stillinger i det aktuelle bispedømmet 1/3 og nasjonale stemmer 1/3 (proster og teologiske professorer).

Vektingen av stemmene med utgangspunkt i fordeling av 100 "poeng", gir dette resultatet:

Veiteberg - 29,45 %
Grasaas - 25,06 %
Stålsett - 22,93 %
Hauge - 11,82 %
Hougsnæs - 10,73 %

Stemmefordelingen i Oslo (pdf)

Kontaktpersoner:
Assisterende direktør i Kirkerådet
Gerd Karin Røsæg 23 08 12 40 / 48 99 12 40
gr254@kirken.no

Kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet
Ingeborg Dybvig 23 08 12 05 / 47 48 16 06
id933@kirken.no
Les mer om bispekandidatene herBilder

Den nye biskopen i Oslo heter enten Kari Veiteberg, Anne-May Grasaas eller Sturla Johan Stålsett.
Den nye biskopen i Oslo heter enten Kari Veiteberg, Anne-May Grasaas eller Sturla Johan Stålsett.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke