Den norske kirke

Størst oppslutning om Helge S. Gaard

Del

Prosten i Karmøy Helge S. Gaard har fått størst oppslutning i avstemmingsrunden foran tilsetting av ny biskop i Stavanger bispedømme.

Fra venstre: Helge S. Gaard, Bård Mæland og Ivar Braut.
Fra venstre: Helge S. Gaard, Bård Mæland og Ivar Braut.

Etter avstemmingsrunden i oktober står disse tre igjen som kandidater til ny biskop i Stavanger:
Prost i Karmøy Helge S. Gaard, prorektor ved VID Misjonshøgskolen Bård Mæland og sokneprest i Birkeland (Bjørgvin) Ivar Braut.

Nå skal alle biskopene og Stavanger bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet. På Kirkerådets møte 7.-9. desember 2016 skal det tilsettes ny biskop i Stavanger bispedømme. Valget står mellom de tre som fikk størst oppslutning i høstens avstemningsrunde.

Stillingen som biskop i Stavanger blir ledig etter at biskop Erling J. Pettersen går av etter årsskiftet. Pettersen som har vært biskop i Stavanger bispedømme siden 2009, har sin avskjedsgudstjeneste i Stavanger domkirke 4. desember.

Prosessen fram mot tilsetting av ny biskop omfatter en bred avstemmingsrunde med 427 stemmeberettigede menighetsråd, kirkelig ansatte, landets proster og teologiske professorer. Til sammen har 354 stemmeberettigede instanser og ansatte satt opp tre navn i prioritert rekkefølge.  
 
Disse har avgitt sine stemmer:
- menighetsrådene i Stavanger bispedømme,
- prester i offentlig kirkelig stilling i Stavanger bispedømme,
- vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Stavanger bispedømme,
- prostene i alle bispedømmene,
- professorer i teologiske fag ved de teologiske fakultetene og ledere av praktisk-teologiske utdanninger ved Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske Menighetsfakultet, Misjonshøgskolen og Kirkelig utdanningssenter i nord.

Kirkemøtet 2012 vedtok at Kirkerådet ved tilsetting av biskop må velge en av de tre med flest stemmer. Samtidig vedtok Kirkemøtet at førstestemmer gis vekting lik 1, andrestemmer lik 2/3 og tredjestemmer lik 1/3. For å sikre lokal innflytelse i prosessen teller stemmer fra menighetsrådene 1/3, prester og andre i vigslede stillinger i det aktuelle bispedømmet 1/3 og nasjonale stemmer 1/3 (proster og teologiske professorer).

Stavanger bispedømme omfatter Rogaland fylke.

Vektingen av stemmene med utgangspunkt i fordeling av 100 "poeng", gir dette resultatet:
1.    Helge S. Gaard     29,27 %
2.    Bård Mæland         23,12 %
3.    Ivar Braut         21,54 %
4.    Torstein Lalim     15,23 %
5.    Sigrid Sigmundstad     10,85 %

Biskoper i Stavanger bispedømme 1925-2016
Stavanger bispedømme er et av landets fem opprinnelige bispedømmer og ble opprettet i 1125. Fra 1682 til 1925 var Kristiansand bispesete i bispedømmet. Bispedømmet omfattet fram til 1925 Telemark, Agderfylkene og Rogaland. I 1925 ble bispedømmet delt i Agder og Stavanger. Nå omfatter bispedømmet Rogaland fylke.
J. C. Petersen 1925-1940
Gabriel Skagestad 1940-1949
Karl Marthinussen 1949-1960
Fridtjov Birkeli 1960-1968
Olav Hagesæther 1968-1976
Sigurd Lunde 1976-1985
Bjørn Bue 1985-1997
Ernst Oddvar Baasland 1997-2009
Erling J. Pettersen 2009-2016


Bilder

Fra venstre: Helge S. Gaard, Bård Mæland og Ivar Braut.
Fra venstre: Helge S. Gaard, Bård Mæland og Ivar Braut.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke