Kystverket

Storøvelsen på Svalbard fører til bedre beredskap

Del

Beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly ser de spesielle utfordringene en hendelse på Svalbard byr på for beredskapen. Ved Øvelse Svalbard ble mulige løsninger avdekket.

Ni fartøyer og en simulert havarist deltar i den mest omfattende oljevernøvelsen noen gang på Svalbard. Nærmest ses Kystverkets nye hybridskip OV Bøkfjord, som på grunt vann kan få utstyr til land. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Ni fartøyer og en simulert havarist deltar i den mest omfattende oljevernøvelsen noen gang på Svalbard. Nærmest ses Kystverkets nye hybridskip OV Bøkfjord, som på grunt vann kan få utstyr til land. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

TIL REDAKSJONENE: se hele bildene lagt ved, øvelse i spektakulær Svalbardnatur!

Denne uka gjennomførte Kystverket en oljevernaksjon på Svalbard, i nært samarbeid med Sysselmannen.

Særlige miljøhensyn på Svalbard

Ly var aksjonsleder etter at Kystverket hadde tatt over aksjonsledelsen, og fulgte oljevernaktivitetene fra aksjonssentralen i Horten. Etter overtakelsen fortsatte dialogen og samarbeidet tett mellom Sysselmannen og Kystverket. Sysselmannen ga da bistand til Kystverkets aksjonsledelse.

– Dette har vært en svært lærerik og nyttig øvelse, uttaler Sysselmann Kerstin Askholt etter øvelsen.

– Vi konkluderer med at vi nådde målene vi hadde satt oss for øvelsen, og går nå gjennom læringspunkter og hva vi bør trene mer på. Slik blir beredskapen styrket før en eventuell større hendelse rammer de særlig sårbare naturområdene på Svalbard, sier Ly.

Første dag var scenario at et konteinerskip hadde grunnstøtt, noe som medførte et større oljeutslipp. Sysselmannen aksjonerte da med sine lokale ressurser.

Neste dag hadde Kystverket tatt over aksjonen med sine statlige beredskapsressurser. Diabasodden hadde da ifølge øvelsesspillet fått store oljepåslag. Her var mannskap i arbeid hele dagen med oljevernutstyr satt i land via fartøy og helikopter.

Ute på sjøen fortsatte både private og statlige fartøy med bistand for å begrense skader.

Forventede utfordringer

Rune Bergstrøm, som var aksjonsleders representant på Svalbard, sier at det ikke er uventet at kommunikasjon ble en utfordrende faktor på Svalbard.

– Her måtte vi ta helt spesielle HMS-hensyn, i tillegg til at andre kommunikasjonskanaler måtte tas i bruk. Vi hadde stor nytte av Sysselmannens eget digitale sambandsnett, sier Bergstrøm.

Eksempler på HMS-hensyn utover vernebekledning og opplæring i å håndtere utstyr, var å sørge for bevæpnede isbjørnvakter.

Når det gjelder faren for isbjørn, og værforhold som kan gjøre denne faren vanskelig å avdekke – minner han om at liv og helse hos innsatspersonell kommer foran miljø i en slik situasjon.

– Ved for eksempel tett tåke ville vi ha måttet vente med å jobbe fra strendene, sier han.

–  Er uansett trent på hva som skal gjøres

Det var uvant for personell å bli fratatt mulighetene som internett og mobilnett gir.

–  Så lenge vi gjør det vi er trent på, vet hva som skal gjøres og har radiokontakt, er ikke mangel på digital kommunikasjon et stort problem ved en oljevernaksjon, sier Ly.

Det viktige er at innsatslederne i land, på sjø og på strendene vet hva de skal gjøre. De trenger ikke å bli detaljstyrt, og kan gi og motta ordre og rapporter gjennom jevne møter via samband om bord på fartøy.

Aksjonsledelsen vil uansett motta bilder fra Kystverkets overvåkningsfly, LN KYV.

Nytt utstyr plassert på Svalbard

Det har aldri tidligere blitt mobilisert så mye personell og utstyrsressurser til Svalbard. I en reell situasjon ville flere av fartøyene brukt et par dager på å nå skadestedet, mens andre er lokalisert i nordområdene og godt utstyrt med oljevernmateriell. De siste årene har Kystverket også plassert ut konteinere med oljevernutstyr på flere steder på øygruppa.

– Det nye oljevernfartøyet vårt, hybridskipet OV Bøkfjord, opererer vanligvis i Troms og Finnmark. Det er konstruert for å kunne gå inn på grunt vann og dermed få fraktet utstyr i land. Det var spesielt viktig her på Svalbard der du ikke finner infrastruktur og kaianlegg i samme tetthet som på fastlandet, sier seniorrådgiver Bergstrøm.

Les om det nye hybridskipet her!

Faktaboks

Hovedmål for øvelsen:

  • Øvelsen skal bidra til å verifisere varslingsprosedyrer ved en fartøyshendelse med akutt forurensning på Svalbard.
  • Øvelsen skal bidra til bevisstgjøring og verifisering av prosedyrer og nødvendig samhandling knyttet til Kystverkets overtakelse av aksjonsledelsen, samt Sysselmannens fortsatte bistand til Kystverkets aksjonsledelse etter overtakelse.
  • Øvelsen skal legge til rette for en verifisering av riktig dimensjonert, effektiv og utholdende aksjonsledelse og innsatsledelse i akuttfasen av en fartøyshendelse ved Svalbard.
  • Øvelsen skal bidra til å styrke samvirket mellom statlige og private beredskapsressurser i et innsatsområde ved Svalbard.
  • Øvelsen skal legge til rette for effektive logistiske operasjoner ved en større fartøyshendelse med akutt forurensning ved Svalbard.
  • Øvelsen skal bidra til å avdekke forbedringspunkter knyttet til eksisterende planverk og materiell mot akutt forurensning i en fartøyshendelse ved Svalbard.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ni fartøyer og en simulert havarist deltar i den mest omfattende oljevernøvelsen noen gang på Svalbard. Nærmest ses Kystverkets nye hybridskip OV Bøkfjord, som på grunt vann kan få utstyr til land. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Ni fartøyer og en simulert havarist deltar i den mest omfattende oljevernøvelsen noen gang på Svalbard. Nærmest ses Kystverkets nye hybridskip OV Bøkfjord, som på grunt vann kan få utstyr til land. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Last ned bilde
Bark sprøytes på stranda for å innkapsle den simulerte oljen under oljevernøvelsen Øvelse Svalbard onsdag. Foto: Jan-Morten Bj... Credit: NTB scanpix
Bark sprøytes på stranda for å innkapsle den simulerte oljen under oljevernøvelsen Øvelse Svalbard onsdag. Foto: Jan-Morten Bj... Credit: NTB scanpix
Last ned bilde
For første gang ble det øvd på fullskala strandrydding på Svalbard da Kystverket onsdag gjennomførte den største oljevernberedskapsøvelsen noen gang på Svalbard. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
For første gang ble det øvd på fullskala strandrydding på Svalbard da Kystverket onsdag gjennomførte den største oljevernberedskapsøvelsen noen gang på Svalbard. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Last ned bilde
Med denne såkalte Fox-mikseren blander Kjersti Dale barken med grus og sand på stranda for å innkapsle oljen under Øvelse Svalbard i Isfjorden. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Med denne såkalte Fox-mikseren blander Kjersti Dale barken med grus og sand på stranda for å innkapsle oljen under Øvelse Svalbard i Isfjorden. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Last ned bilde
Øvelse Svalbard er den mest omfattende oljevernberedskapsøvelsen som noen gang er gjennomført på Svalbard. Ti skip og en rekke... Credit: NTB scanpix
Øvelse Svalbard er den mest omfattende oljevernberedskapsøvelsen som noen gang er gjennomført på Svalbard. Ti skip og en rekke... Credit: NTB scanpix
Last ned bilde
Store ressurser ble satt inn under den omfattende oljevernberedskapsøvelsen i Isfjorden på Svalbard. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Store ressurser ble satt inn under den omfattende oljevernberedskapsøvelsen i Isfjorden på Svalbard. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Last ned bilde
Øvelsesscenarioet under oljevernøvelsen på Svalbard onsdag er det mest sannsynlige - at et frakteskip går på grunn og lekker olje i sårbar natur. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Øvelsesscenarioet under oljevernøvelsen på Svalbard onsdag er det mest sannsynlige - at et frakteskip går på grunn og lekker olje i sårbar natur. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Last ned bilde
Seksjonsleder Rune Bergstrøm i Kystverket sier oljevernberedskapsøvelsen på Svalbard onsdag er viktig for å dekke kunnskapshull i beredskapen. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Seksjonsleder Rune Bergstrøm i Kystverket sier oljevernberedskapsøvelsen på Svalbard onsdag er viktig for å dekke kunnskapshull i beredskapen. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Last ned bilde
Store ressurser ble satt inn under den omfattende oljevernberedskapsøvelsen i Isfjorden på Svalbard. Foto: Espen Reite
Store ressurser ble satt inn under den omfattende oljevernberedskapsøvelsen i Isfjorden på Svalbard. Foto: Espen Reite
Last ned bilde
Aksjonsledelsen vil uansett motta bilder fra Kystverkets overvåkningsfly, LN KYV. Foto: Espen Reite
Aksjonsledelsen vil uansett motta bilder fra Kystverkets overvåkningsfly, LN KYV. Foto: Espen Reite
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom