Skanska Norge

Storåselva kraftverk er Norges første miljøsertifiserte anleggsprosjekt

Del

Det NTE-eide Storåselva kraftverk fikk forrige uke sin sertifisering og blir dermed det første prosjektet i Norge som er gjennomført i henhold til de strenge kravene til bærekraft som CEEQUAL stiller i sin sertifiseringsordning

Storåselva kraftverk er Norges første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjekt
Storåselva kraftverk er Norges første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjekt

Storåselva kraftverk er et nytt kompakt vannkraftprosjekt utenfor Snåsa i Trøndelag. Utbygger er Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), og det er Skanska Norge som har stått for byggingen og bærekraftsertifiseringen. Kraftverket vil etter driftsstart levere en årlig energiproduksjon på 75 GWh ren og fornybar energi per år, som omtrent tilsvarer årsforbruket av elektrisitet i 4000 husstander.

Det første norske anleggsprosjektet

CEEQUAL er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft. Det er mer enn 260 prosjekter som er bygget i henhold til denne standarden globalt, men Storåselva kraftverk er det første norske prosjektet. – Vi er veldig stolt over å ha levert det første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjektet i Norge, og vi håper at andre byggherrer lar seg inspirere av NTE slik at dette bare blir det første av mange anleggsprosjekter som bygges i henhold til CEEQUAL i Norge i årene fremover, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

- NTE er tilfreds med og stolt over vi eier det første norske anlegget som blir sertifisert etter CEEQUAL-standarden, sier energidirektør Kenneth Brandsås i NTE. – Vi har som mål å være ledende i det grønne skiftet og en ledende produsent av fornybar energi. For oss handler sertifiseringen om å dokumentere bærekraft, slik at vi ikke bare leverer energi fra fornybare energikilder, men også produserer denne energien i anlegg som er bygd etter en krevende miljøstandard.

- Byggeprosjektet i Storåselva er gjennomført i et godt samarbeid med Skanska Norge, der målet hele tiden har vært å velge miljøriktige løsninger, sier Brandsås.

Felles klassifiseringsordning for anlegg

Erfaringene med CEEQUAL fra Skanskas pågående prosjekter, både i Norge og internasjonalt er veldig gode. Ved å sette krav om CEEQUAL bruker man på en veldig effektiv måte kontrakten mellom utbygger og entreprenør til å skape en felles forpliktelse. Man tvinges til å ressurssette arbeidet med bærekraft og finne tiltak som gir effekt.

- Vi i Skanska er overbevisst om at CEEQUAL har de kvalitetene som skal til for å fungere som en felles sertifiseringsordning for hele anleggsnæringen. Når det settes krav om CEEQUAL-sertifisering har man et internasjonalt rammeverk som gir en systematisk oppfølging av flere bærekraftsparameter. Et felles rammeverk skaper forutsigbarhet i leverandørkjeden og når alle beveger seg i samme retning blir det større kraft i endringsarbeidet; man oppnår en kollektiv forbedring som er langt større enn det enkelte prosjekt, sier Steinar Myhre.

CEEQUAL-prosessen

Det er byggefasen av Storåselva kraftverk og 66 KV tilknytning som er sertifisert. Prosjektet oppnådde karakteren Very Good og for å tilfredsstille kravene ble det gjort en rekke tiltak i prosjektgjennomføringen som påvirket ulike aspekter rundt bærekraft.

Prosjektleder for Skanska Mads Aniksdal forteller at jobben med CEEQUAL-sertifiseringen startet allerede før kontrakten om bygging var signert: – Ved god hjelp av CEEQUAL-ekspertisen i Skanska gjorde vi om alle CEEQUAL-krav til praktiske tiltak og implementerte disse i alle relevante dokumenter. Slik ble bærekraft og CEEQUAL en integrert del av prosjektet. Denne bevisstgjøringen har vært avgjørende for måloppnåelsen.

Eksempler på hvordan prosjektet har jobbet med bærekraft:

 • Begrense sjenanse for naboer ved kontinuerlig oppfølgning av transport til og fra anlegget i byggefasen
 • Reduksjon av klimagassutslipp fra materialer, blant annet ved økt bruk av lavkarbonbetong
 • Substitusjon av produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer samt reduksjon av emisjoner til innemiljøet
 • Reduksjon av avfallsmengder gjennom blant annet ombruk og retur av emballasje til leverandør.
 • Etablering av hekkekasser for fossekall.

Fakta om Storåselva Kraftverk

 • Nytt kraftverk i Snåsa kommune.
 • Utbygger: NTE
 • Entreprenør: Skanska Norge AS
 • Årlig kraftproduksjon: 75GWh
 • Byggekostnad: Ca 330 millioner kroner
 • Byggestart: Januar 2016
 • Åpning: Mai 2018.

 

Kontakter

Geir Nordal Linge, kommunikasjonssjef Skanska Norge AS: 92 25 11 25
Steinar Myhre, Konserndirektør Anlegg Skanska Norge AS: 92 85 12 53
Kenneth Brandsås, adm. direktør i NTE Energi AS: 992 68 097

Bilder

Storåselva kraftverk er Norges første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjekt
Storåselva kraftverk er Norges første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjekt
Last ned bilde
Storåselva kraftverk - bilde fra inntaket
Storåselva kraftverk - bilde fra inntaket
Last ned bilde
Prosjektleder for Skanska Mads Aniksdal
Prosjektleder for Skanska Mads Aniksdal
Last ned bilde

Om Skanska Norge

Skanska Norge
Skanska Norge
Lakkegata 53
0107 Oslo

40 00 64 00http://www.skanska.no

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 43.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA

Følg saker fra Skanska Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skanska Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Skanska Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom