Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Stor snøskredfare i store deler av Nordland

Del

Mye nysnø og vind fører stor snøskredfare i Nordland lørdag, og det forventes naturlig utløste skred. I resten av Nord-Norge ventes det også krevende forhold og betydelig skredfare.

I store deler av Nordland ventes det svært krevende forhold det kommende døgnet. Det er ventet mye nysnø kombinert med kraftig vind, som vil føre til store mengder ustabil fokksnø i leheng. I tillegg har snødekket en ugunstig oppbygning med vedvarende svake lag som gjør situasjonen mer utfordrende.

- Vi forventer naturlig utløste skred som følge av ustabil fokksnø og svake lag i snødekket. Det vil raskt legge seg mye fokksnø i terreng som ligger i le og samler snø, og denne fokksnøen er i seg selv ustabil. Mye tyder på at de vedvarende svake lagene flere steder ikke tåler tilleggsbelastning spesielt godt. Med ventet vær vil vi få en raskt økende belastning på snødekket i områder hvor det legger seg mye fokksnø. Som om ikke det er nok så vil nedbøren komme som regn litt opp i terrenget først på dagen, og det gir fare for naturlig utløste våte skred inntil temperaturen etter hvert synker. Unngå alt skredterreng er vår anbefaling mens dette står på, sier vaktleder ved Snøskredvarslingen Tommy Skårholen.

Også i Nord-Norge for øvrig er det krevende forhold. Her vil det også dannes ustabile flak av fokksnø i leheng, og stedvis vil den også her legge seg over vedvarende svake lag. På grunn av de svake lagene ser det ut til at skredfaren vil holde seg uendret gjennom helgen. - Det tryggeste er å unngå bratt terreng med fersk fokksnø. Forholdene ligger også til rette for å fjernutløse skred, så du bør holde god avstand til bratte heng, sier Skårholen.

I Sør-Norge og på Nordenskiöld Land ligger skredfaren på 2-moderat. Her er nysnø- og fokksnø-flak problemet, stedvis i kompani med vedvarende svake lag. Sammenlignet med Nord-Norge er utbredelsen på skredproblemene mindre og det skal mer til for å løse ut skred.

-Det er mest snø i Nord-Norge om dagenfor tiden, men prisen man må betale for det er dessverre høyere skredfare. Når det er sagt, dersom været ikke er til hinder så finnes det mange fine fjell å gå på hvor du ikke beveger deg inn i skredterreng, avslutter Skårholen.

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom