Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Stor snøskredfare i Nordland, Troms og Vest-Finnmark onsdag og torsdag

Del

Snøskredfaren øker natt til onsdag til faregrad 4-stor snøskredfare i hele Nordland, Troms og Vest-Finnmark. Økningen i snøskredfare skyldes det kraftige mildværet som bringer med seg store mengder regn.

- Vi forventer at det går mange naturlig utløste skred, det vil si skred som løsner av seg selv. Noen av skredene kan bli store, sier vaktleder i Snøskredvarslingen Solveig Kosberg.

Skredproblemene vil være våte flakskred der nedbøren kommer som regn, på de høyeste toppene vil det legge seg opp store ustabile nysnøflak i leområder.

- Det blir neppe det store turværet for å si det mildt, men for de som må ut så anbefales det å unngå helt både skredterreng og utløpsområder, sier Kosberg.

- Det vil si å holde god avstand til fjellsider som er brattere enn 30 grader. Husk at en del skred også vil ha stor rekkevidde og vil gå et godt stykke ut i slakere terreng under fjellsiden.

Vi har også gjort en vurdering for Finnmarkskysten og Øst-Finnmark. Disse områdene vil også få smake litt på mildværet, om ikke i like stor grad.

- Det vil nok gå noen naturlig utløste skred også her, men ikke mange nok og store nok til at skredfaren blir høyere enn 3-betydelig.

Oppdaterte snøskredvarsler finner du på www.varsom.no

Hvorfor øker skredfaren nå?

Plussgrader gjør at bindingene mellom snøkornene i snødekket smelter og snødekket blir derfor ustabilt. Regnet utgjør i tillegg en stor tilleggsbelastning på snødekket og fører smeltevann dypere ned i snølagene.

- Kombinasjonen av disse to faktorene gjør at sannsynligheten for skred gjerne er stor når vi får kraftig mildvær og regn slik som nå.

Les mer om ulike årsaker til skredfare på Snøskredskolen på varsom.no

Når avtar skredfaren?

Så lenge det holder seg mildt vil smeltevann fortsette å trenge ned i snødekket og kunne føre til store skred i dypere svake lag.

- Faren for store naturlig utløste skred vil ikke gi seg helt før vi får minusgrader igjen, men antall skred vil gradvis reduseres, sier Kosberg.

Ferske prognoser for skredfaren publiseres daglig på varsom.no.

- Følg med på oppdaterte varsler på varsom.no hver ettermiddag, her får du den mest oppdaterte informasjonen om situasjonen, sier Kosberg.

Pressekontakt 

Snøskredvarslingen: 488 80 100

Pressetelefon NVE: 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom