KS

Stor oppslutning om digitale fellesløsninger i kommunal sektor

Del

Over halvparten av landets kommuner har gått sammen om en finansieringsordning som skal brukes til å utvikle digitale fellesløsninger. Utvikling av digitale helse- og sosialtjenester er et av flere felles prosjekter sektoren går sammen om.

Innbyggerne forventer en mer digital betjening enn i dag. Skal kommunesektoren få til det må de digitalisere i fellesskap. Med finansieringsordningen kan sektoren raskere tilby tjenester som gjør hverdagen enklere for innbyggerne. Illustrasjon: BLY
Innbyggerne forventer en mer digital betjening enn i dag. Skal kommunesektoren få til det må de digitalisere i fellesskap. Med finansieringsordningen kan sektoren raskere tilby tjenester som gjør hverdagen enklere for innbyggerne. Illustrasjon: BLY

220 kommuner og 6 fylkeskommuner har til nå samlet seg om ordningen.

- Finansieringsordningen innebærer at vi får realisert nye, felles digitale tjenester raskere enn i dag, til nytte for både innbyggere og næringsliv. I tillegg får vi et verktøy for å kople sammen digitale tjenester på tvers av kommune og stat, sier administrerende direktør i KS Lasse Hansen.

Felles utfordringer
Kommunesektoren er lang på vei nøkkelen hvis Norges skal nå målene for økt digitalisering. Felles for både store og små kommuner er at alle etterlyser samarbeid. KS har fått i oppdrag å koordinere innsatsen og samordne kommunal sektor innenfor digitaliseringsområdet. Som ledd i dette har KS invitert kommuner og fylkeskommuner til å bli med i finansieringsordningen.

Felles løsninger
Finansieringsordningen vil bidra til å øke digitaliseringstakten i kommunesektoren. Her står kommuner og fylkeskommuner sammen om å utvikle og drifte nye digitale tjenester. Finansieringsordningen gir støtte til nasjonale prosjekter som vil gi innbyggerne en enklere hverdag med nye og bedre tjenester. 

Mål om 250 millioner
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir 125 millioner kroner fordelt over to år, forutsatt at kommunal sektor bidrar med minst like mye. Den forutsetningen er snart innfridd. Med deltakelse fra 220 kommuner og 6 fylkeskommuner bidrar kommunesektoren med litt over 119 millioner kroner. Dersom alle kommuner og fylkeskommuner blir med i ordningen, vil sektoren disponere cirka 250 millioner kroner.

Jobber med flere prosjekter
Flere prosjekter har søkt støtte fra ordningen. Det gjelder blant annet digitale tjenester knyttet til hjemmetjenesten og prosjekter for å utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no. Vår beboer er et annet prosjekt som vil forenkle oppslag mot sentrale registre som blant annet folkeregisteret. Det vil bidra til at innbyggere og næringsliv slipper å oppgi samme informasjon flere ganger.

Les mer om finansieringsordningen på våre nettsider.

Kontakter

Bilder

Innbyggerne forventer en mer digital betjening enn i dag. Skal kommunesektoren få til det må de digitalisere i fellesskap. Med finansieringsordningen kan sektoren raskere tilby tjenester som gjør hverdagen enklere for innbyggerne. Illustrasjon: BLY
Innbyggerne forventer en mer digital betjening enn i dag. Skal kommunesektoren få til det må de digitalisere i fellesskap. Med finansieringsordningen kan sektoren raskere tilby tjenester som gjør hverdagen enklere for innbyggerne. Illustrasjon: BLY
Last ned bilde

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom