Helse Sør-Øst RHF

Stor interesse for leverandørkonferanse for nytt sykehus

Del

Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med leverandørprogrammet til NHO, KS og Difi avholdt konferanse med 170 leverandører som er interessert i å bidra med leveranser innfor bygg, teknikk, utstyr og IKT til nytt sykehus i Drammen. Sykehuset har et antatt investeringsbudsjett på 9,3 milliarder kroner (prisnivå desember 2017).

- Store sykehusprosjekter krever god styring, felles krav og regler og god rolleforståelse hos alle aktører. Det er viktig at alle kan forberede seg godt sier prosjektdirektør Dag Bøhler i Helse Sør-Øst RHF.

Dialog med markedet
- Helse Sør-Øst RHF ønsker som byggherre å gå i dialog med markedet for å gi informasjon om prosjektet i god tid før de ulike aktiviteter og anskaffelsene skal gjennomføres. På den måten er markedet best mulig forberedt.

- Nytt sykehus i Drammen er stort sykehusprosjekt som vil påvirke både det lokale, regionale og nasjonale markedet innenfor fagområdene som var representert. Det betyr mye for byggeprosjektet å etablere god dialog og bli kjent med leverandørmarkedet tidlig i prosessen. Dette setter oss bedre i stand til å forstå hvordan vi kan utnytte den kompetansen som leverandørene besitter. Kunnskap om markedet er viktig i vår vurdering av gjennomføringsstrategi og valg av entreprisemodell, sier Bøhler.

Tidlig ute
Nasjonalt program for leverandørutvikling ønsker å være tidlig ute og etablere en dialog mellom dette store prosjektet og leverandørmarkedet. - Konferansen ga leverandørene god informasjon om prosjektet. Forventningene til videre prosess ble avklart, og leverandørene fikk en forståelse av kompleksiteten i prosjektet, sier regional pådriver i Leverandørutviklingsprogrammet, Cecilie Møller Endresen. - Nå har Helse Sør-Øst lagt til rette for en god dialog med markedet. Det blir spennende å se hvilke spesielle behovsområder Helse Sør-Øst nå ønsker å utfordre og gå i dialog med markedet på; for å få innspill på hvordan de kan etterspørre de innovative løsningene.

Kontakter

Medievakten Helse Sør-Øst RHF, telefon 971 47 065 (ikke send sms), e-post: medievakt@helse-sorost.no

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

02411https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom