Samferdselsdepartementet

Stor auke i fiberutbygginga

Del

- Eg er godt nøgd med den gode utviklinga i tilbodet om breiband. Stadig fleire får moglegheit til å kople seg til fiberbreiband og det er no nesten ingen husstandar som ikkje har tilbod om ei eller anna form for breibandstilgang, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) la i dag fram rapporten "Bredbåndsdekning 2018", utarbeidd av konsulentselskapet Analysys Mason. Rapporten viser ein god auke i tilbod om breiband med høge hastigheiter. Auken er særs god når det gjeld tilbod om fiberbreiband som kan gi dei høgaste hastigheitene.

Kraftig auke i fiberbreiband – stor betring  i distrikta
Rapporten viser at dei aller fleste husstandane i Norge har eit grunnleggande tilbod om breiband. Mindre enn 100 husstandar manglar tilbod om breiband med 4 Mbit/s, medan 82 prosent av husstandane har tilbod om 100 Mbit/s. Auken i tilbod om breiband med fiberkablar har truleg aldri vore kraftigare.

Samtidig viser rapporten at det framleis er stor skilnad i tilbodet mellom dei sentrale stadane og distrikta. Medan om lag 98 prosent av husstandane i sentrale område har tilbod om breiband med teknologiar som kan gje dei høgaste hastigheitene (fiber, kabel-TV, VDSL), har 49 prosent av husstandane i distrikta tilbod om breiband med desse teknologiane. Men det har samtidig vore ei kraftig betring i distrikta, til dømes var tilsvarande tal 40 prosent i 2017. 

Regjeringa legg til rette for meir utbygging av breiband i heile landet
Regjeringa arbeider for at alle skal få tilgang til breiband med høg hastigheit. På vegen dit er det sett som mål at 90 prosent av husstandane skal ha tilbod om breiband med 100 Mbit/s innan 2020. I dag har 82 prosent av husstandane dette tilbodet.

- Regjeringa har lagd til rette for denne utviklinga, gjennom å fastsette den såkalla leidningsforskrifta, som gjer at kommunane ikkje kan stille strengare krav enn nødvendig ved legging av fiber i vegen. Vi må halde fram arbeidet med å legge til rette for eit godt og framtidsretta tilbod om breiband i heile landet, seier samferdselsministeren.  

Ein stor del av kostnaden for utbygging av breiband er knytt til graving og legging av kabel i offentleg veg. Regjeringa har fastsett eit nytt statleg regelverk som skal bidra til å redusere denne kostnaden. I tillegg bidrar staten med økonomisk støtte til breiband i område der det ikkje er kommersielt grunnlag for investering og til auka sikkerheit og beredskap i netta. I 2018 er støtta til breiband på 149,7 millionar kroner og tilskotet til telesikkerheit og beredskap er på 183 millionar kroner.

Store investeringar av marknadsaktørane
Breibandpolitikken er marknadsbasert. Investeringane til marknadsaktørane i ekomnett og -tenester har auka med om lag 2 milliardar kroner frå 2014 til 2017. I 2017 blei det investert for om lag 10 milliardar kroner i dei norske ekomnetta. Investeringane utgjer om lag 30 prosent av den samla inntekta.

- Disse tala viser at det viktigaste vi kan gjere for å få breiband raskt ut til dei områda som manglar er å legge til rette for fortsatt kommersiell utbygging til lågare kostnad, seier Dale.  

For fleire opplysningar – sjå:

  • Nyheitsak frå Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit av 25 september om rapporten "Bredbåndsekning 2018"
  • Pressemelding frå Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Olje- og energidepartementet av 29. november 2017 om fastsetting av ny leidningsforskrift

Nøkkelord

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom