GlobeNewswire

Stockwik förvärvar TEAM Hälso & Friskvård

Dela

TRANSAKTIONEN I KORTHET

Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag den 5 september 2019 förvärvat samtliga aktier i TEAM Hälso & Friskvård Aktiebolag (TEAM) (”Transaktionen”). Förvärvet utgör Stockwiks tionde förvärv.

TEAM har sedan starten år 1988 inriktat sig på att erbjuda hälsofrämjande friskvård till framförallt försäkringsbolag och företag. Företagets verksamhet bedrivs med hög kvalitet och dess uppdragsgivare karaktäriseras av låg konjunkturkänslighet. TEAM är experter inom hälsa och friskvård och erbjuder sina kunder ett helhetskoncept för att främja såväl fysisk som mental hälsa. TEAM har en obruten och lång historik med positiva resultat.

TEAM har under de senaste fem åren uppvisat en genomsnittlig tillväxt på 12 procent. Under det senaste räkenskapsåret presterade företaget ett justerat rörelseresultat på drygt 8 MSEK (EBITDA) ur en omsättning som uppgick till 40 MSEK. Med TEAM medräknat uppgår Stockwikkoncernens rörelseresultat till drygt 30 MSEK (EBITDA) och omsättning till över 400 MSEK räknat som rullande tolv månader i den nu befintliga koncernstrukturen med de övriga portföljbolagen Galdax, Stans Gummiverkstad och Däckcentrum (industri), BergFast och AFF (markservice), MBF, KRVVS, Vaxholms Värmeservice och NF Måleri (fastighetsservice). TEAM kommer att utgöra ett nytt segmentet; hälsa.

Transaktionen sker mot en total anskaffningskostnad om 59 MSEK. I förvärvet ingår nettokassa om cirka 9 MSEK. Köpeskillingen består av en kontantbetalning, en revers och en riktad nyemission av aktier i Stockwik. Antal utestående aktier ökar med högst 125 000 aktier i Stockwik vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,9 procent till följd av Transaktionen. Baserat på företagets historiska siffror tillsammans med de uppskjutna skattefordringar som Stockwik som ett resultat av affärens genomförande antas kunna aktivera bedöms Stockwiks vinst per aktie (VPA) för 2019 öka med knappt 3 SEK. TEAM:s historiska intjäning motiverar i sig ett tillskott till Stockwiks vinst per aktie om cirka 0,75 SEK.

BAKGRUND OCH MOTIV

Förvärvet utgör en lönsam och etablerad verksamhet med strukturer för självständig drift. TEAM:s grundare Ulrika Lanner och Martin Pålsson samt övrig befintlig ledning kvarstår oförändrad. Verksamheten innehar en etablerad position inom ett område med stadig och relativt konjunkturoberoende efterfrågan. Förvärvet ligger väl i linje med Stockwiks intentioner att förvärva lönsamma bolag med bedömd låg operativ risk. Erforderlig förvärvsfinansiering är etablerad genom ett lån med 4 års löptid och 11,25 procents ränta.

  • ”Med TEAM gör Stockwik ett gediget förvärv inom ett för Stockwik nytt och mycket stabilt verksamhetsområde. TEAM är ett svenskt kvalitetsföretag med över 30 års historik och som uppvisar en stabil ekonomisk utveckling. TEAM bjuder på fortsatt goda utsikter med sin etablerade verksamhet. Det är med stor glädje vi presenterar detta för våra aktieägare”, säger David Andreasson VD för Stockwik.
  • ”Vi är utomordentligt glada över Stockwik som en ny och långsiktig ägare till TEAM. Stockwiks verksamhet bygger på precis den kultur och de värdegrunder som vi byggt TEAM på”, säger grundare Ulrika Lanner för TEAM.
  • ”Vi ser att Stockwik utgör en trygg plattform från vilken vi långsiktigt kan fortsätta att bedriva verksamheten för TEAM. Vi är också glada över att som nya aktieägare få ta del av Stockwiks fortsatta utveckling”, säger grundare Martin Pålsson för TEAM.

OM TEAM

TEAM:s omsättning uppgick under det senast fastställda räkenskapsåret 2018 till ca 40 MSEK med ett rörelseresultat (justerat EBITDA) om drygt 8 MSEK. Totalt 47 personer är anställda i koncernen.

OM TRANSAKTIONEN

Köpeskillingen uppgår till 59 MSEK. Denna fördelar sig på 46,5 MSEK kontant, revers om 10,0 MSEK med löptid 4 år, årsränta 3 % att erläggas kvartalsvis, samt en riktad emission av stamaktier om 2,5 MSEK.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2019 kl. 11:45 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: Nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

AIR Worldwide Estimates Insured Losses for Typhoon Faxai Will be Between USD 3 Billion and USD 7 Billion15.9.2019 22:40:00 CESTPress release

Boston, Sept. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Catastrophe risk modeling firm AIR Worldwide estimates that industry insured losses from Typhoon Faxai, which made landfall in Japan on September 9, will be between JPY 340 billion (USD 3 billion) and JPY 740 billion (USD 7 billion). AIR Worldwide is a Verisk (Nasdaq:VRSK) business. According to AIR, Typhoon Faxai made landfall in Yokosuka, a southern suburb of Tokyo, on the main island of Honshu at around 3:00 a.m. local time Monday, September 9, with 1-minute sustained wind speeds of 170km/h (105 mph). Faxai crossed Tokyo Bay to strike Tokyo City with winds still equivalent to a strong Category 2 hurricane. Faxai brought damaging winds across southeastern Honshu, along with storm surge and heavy precipitation to coastal regions. Impacts were reported across Chiba, Kanagawa, and Shizuoka prefectures. Storm surge was highest along the eastern shores of Tokyo Bay: JMA recorded a storm surge of more than 1 meter in Mera, Chiba Prefecture. The ci

Valberedningens förslag till styrelse och revisor för Oasmia Pharmaceutical AB inför årsstämman 201915.9.2019 21:00:00 CESTPressemelding

Oasmias valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende styrelse och revisor inför årsstämman den 26 september 2019. Valberedningen föreslår Hege Hellström och Anders Härfstrand till nya styrelseledamöter. Därutöver föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Jörgen Olsson, Peter Zonabend, Gunilla Öhman och Sven Rohmann. Jörgen Olsson föreslås bli omvald som styrelsens ordförande. Hege Hellström har sedan 2013 arbetat på bioteknikbolaget Sobi som chef för EMENAR (Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland). Dessförinnan har hon varit globalt ansvarig för affärsområdet Cardiovascular inom Sanofi, VP Renal Europa och Head of Regional Liaisons på Sanofi samt VP Renal and Endocrine Europe och General Manager Benelux på Genzyme. Innan Genzyme var hon 13 år på Baxter. Hege Hellström är 54 år och har utbildning i Bio-engineering från Ullevaal School of Bioengineering, Oslo, Norge samt en utbildning i marknadsföring och finansiering vid BI, Norwegian Business School. And

The Nomination Committee's proposal regarding Board of Directors and auditor of Oasmia Pharmaceutical AB for AGM 201915.9.2019 21:00:00 CESTPress release

Oasmia's Nomination Committee has informed the company of its proposal regarding Board of Directors and auditor ahead of the Annual General Meeting September 26, 2019. The Nomination Committee proposes Hege Hellström and Anders Härfstrand as new board members. In addition, the nomination committee proposes re-election of the current Board members Jörgen Olsson, Peter Zonabend, Gunilla Öhman and Sven Rohmann. Jörgen Olsson is proposed to be re-elected as Chairman of the Board. Hege Hellström has worked at the biotechnology company Sobi since 2013 and was president for EMENAR (Europe, Middle East, North Africa and Russia). Prior to that, she was globally responsible for the Cardiovascular business area within Sanofi, VP Renal Europe and Head of Regional Liaisons, Sanofi, VP Renal and Endocrine Europe, Genzyme, General Manager Benelux Genzyme. Before Genzyme, she was 13 years at Baxter. Hege Hellström is 54 years old and has a degree in Bioengineering from Ullevaal School of Bioengineerin

SFL - Change of name to SFL Corporation Ltd. approved13.9.2019 22:55:00 CESTPress release

SFL Corporation Ltd. (the “Company”) today announced that its 2019 Annual General Meeting resolved to change the name of the Company from “Ship Finance International Limited” to “SFL Corporation Ltd.”. The Company’s common shares will continue to trade under the ticker “SFL” on the New York Stock Exchange. ISIN and instrument ID for the Company's listed securities remain unchanged. September 13, 2019 The Board of Directors SFL Corporation Ltd. Hamilton, Bermuda Investor and Analyst Contacts: Aksel Olesen, Chief Financial Officer, SFL Management AS +47 23 11 40 36 André Reppen, Senior Vice President, SFL Management AS +47 23 11 40 55 Media Contact: Ole B. Hjertaker, Chief Executive Officer, SFL Management AS +47 23 11 40 11 About SFL SFL has a unique track record in the maritime industry, being consistently profitable and paying dividends every quarter since 2004. The Company’s fleet of more than 90 vessels is split between tankers, bulkers, container vessels and offshore assets, and SF

SFL - 2019 Annual General Meeting13.9.2019 22:10:00 CESTPress release

SFL Corporation Ltd. (the “Company”) advises that the 2019 Annual General Meeting of the Shareholders of the Company was held on September 13, 2019 at 10:30 a.m. at the Hamilton Princess and Beach Club, 76 Pitts Bay Road, Hamilton HM CX, Bermuda. The audited consolidated financial statements for the Company for the year ended December 31, 2018 were presented to the Meeting. In addition, the following resolutions were passed: 1. To set the maximum number of Directors to be not more than eight. 2. To resolve that vacancies in the number of Directors be designated as casual vacancies and that the Board of Directors be authorised to fill such vacancies as and when it deems fit. 3. To re-elect Harald Thorstein as a Director of the Company. 4. To re-elect Bert M. Bekker as a Director of the Company. 5. To re-elect Gary Vogel as a Director of the Company. 6. To re-elect Keesjan Cordia as a Director of the Company. 7. To re-elect James O’Shaughnessy as a Director of the Company. 8. To approve

FRO – 2019 Annual General Meeting13.9.2019 19:27:00 CESTPress release

Frontline Ltd. (the “Company”) advises that the 2019 Annual General Meeting of the Shareholders of the Company was held on September 13, 2019 at 10:00 a.m. at the Hamilton Princess and Beach Club, 76 Pitts Bay Road, Hamilton HM CX, Bermuda. The audited consolidated financial statements for the Company for the year ended December 31, 2018 were presented to the Meeting. In addition, the following resolutions were passed: To set the maximum number of Directors to be not more than eight. To resolve that vacancies in the number of Directors be designated as casual vacancies and that the Board of Directors be authorised to fill such vacancies as and when it deems fit. To re-elect John Fredriksen as a Director of the Company. To re-elect James O’Shaughnessy as a Director of the Company. To re-elect Ulrika Laurin as a Director of the Company. To re-elect Ola Lorentzon as a Director of the Company. To re-appoint PricewaterhouseCoopers AS of Oslo, Norway as auditors and to authorise the Director