Justervesenet

Stikkprøvekontroller gir god effekt i drosjenæringen

Del

Justervesenet erfarer at stikkprøvekontroller er et nyttig verktøy for å skape og opprettholde tillit.

– Vi så tidlig en klar tendens til at uanmeldte kontroller var mer effektive enn de tradisjonelle periodiske kontrollene. Derfor har vi intensivert hyppigheten av stikkprøvekontroller, og særlig det siste året, sier Nils Magnar Thomassen, avdelingsdirektør for Justervesenets tilsynsavdeling.

Til tross for flere stikkprøvekontroller går prosenten for tilbakeviste taksametre ned. 

Intensivering av stikkprøvekontroller
Tallene fra de siste årene viser at til tross for en intensivering av antall stikkprøvekontroller holder avvikene seg stabilt lave.

-Så langt i 2016 har vi utført 484 stikkprøvekontroller, og det er over dobbelt så mange som i hele fjor. Til tross for dette ser vi at andelen taksameter som ikke godkjennes er på vei ned. Her er det på sin plass å påpeke at de fleste aktørene i drosjenæringen er flinke til å etterleve regelverket. Jeg mener de positive tallene vil gagne bransjen. Ikke bare i form av tillit i egen bransje, men tillit til bransjen fra forbrukerne, sier Thomassen.

Hva ser Justervesenet etter på kontrollene?
På Justervesenets kontroller avdekkes blant annet om tilbakelagt strekning stemmer overens med taksameterets beregning, at taksameteret ikke har vært utsatt for plombebrudd, at bilen har riktige dekkdimensjoner, med mer.

Kontakter

Bilder

Til tross for flere stikkprøvekontroller går prosenten for tilbakeviste taksametre ned.
Til tross for flere stikkprøvekontroller går prosenten for tilbakeviste taksametre ned.
Last ned bilde
Fornøyd med trenden. Nils Magnar Thomassen i Justervesenet.
Fornøyd med trenden. Nils Magnar Thomassen i Justervesenet.
Last ned bilde
Fra en kontroll i 2013. Foto: Justervesenet.
Fra en kontroll i 2013. Foto: Justervesenet.
Last ned bilde

Om Justervesenet

Justervesenet
Justervesenet
Fetveien 99
2007 KJELLER

64 84 84 84http://www.justervesenet.no
Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Følg saker fra Justervesenet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Justervesenet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Justervesenet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom