Landbruks- og matdepartementet

Stigende tømmerpriser og god avvirkning

Del

Gjennomsnittsprisen for tømmer var i september 426 kroner per kubikkmeter, dette er 18 prosent høyere enn samme tid i fjor. Avvirkningen ligger hittil i år på samme nivå som i 2017, til tross for lavere aktivitet under tørken i sommer.

Totalt er det avvirket 8,2 millioner kubikmeter tømmer til nå i 2018, av dette er 2,4 millioner kubikmeter tømmer avvirket i tredje kvartal.

Stor etterspørsel etter trelast både på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet gjør at tømmerprisene har økt fra et allerede høyt prisnivå, og særlig markant har økningen vært for massevirke.

Mange nye arbeidsplasser

– Dette er gode nyheter for skog- og trenæringen. Regjeringen har levert en historisk satsing på bedre rammevilkår for skogbruket. I perioden 2014-2018 er det bevilget til sammen 760 millioner kroner til veier og kaianlegg, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud. – Dette gir grunnlag for å øke produksjonen og lønnsomheten i næringa, samtidig som det gir mange nye arbeidsplasser i distriktene, sier Hoksrud.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud åpnet den nye Strømsvika tømmerkai i Mandal.
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud åpnet den nye Strømsvika tømmerkai i Mandal. Dette blir en av de største tømmerkaiene i Norge med et utskipningskvantum på rundt 200 000 kubikkmeter tømmer i året. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Blir det gode driftsforhold resten av året er det grunn til å tro at 2018 blir et rekordår både når det gjelder total avvirkning og tømmerpris. Tradisjonelle skogfylker i innlandet har stått for det meste av økt avvirkningen, dette følger samme  mønster som tidligere år.

Strømsvika tømmerkai i Mandal Kaiprosjektet i Mandal fikk i 2016 tilsagn om inntil 28 millioner kroner i støtte av Landbruksdirektoratet, over Landbruks- og matdepartementets budsjett. Tømmerkaier er en viktig del av infrastrukturen i skogbruket og rasjonell håndtering av tømmeret gir reduserte transportkostnader. Tømmerkaiene åpner for lønnsom avsetning av tømmer til kjøpere og markeder nasjonalt og internasjonalt. Foto: Landbruks- og matdepartementet 

Nøkkelord

Bilder

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling12.3.2019 14:04:29 CETPressemelding

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram strategien " Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" på Moelven Industrier ASA. Det er regjeringas strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringa. Den skal og stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt. Landbruks- og matdepartementet vil leggje til rette for at det blir etablert eit forum for dialog mellom skog- og trenæringa, relevante forskings- og utdanningsmiljø og sentrale verkemiddelaktørar.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom