Sparebanken Vest

Stifting av Sogn og Fjordane Næringsråd

Del

Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane har teke initiativet til at det blir danna eit næringsråd for Sogn og Fjordane.

Fra Kalvåg i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Foto: Colourbox
Fra Kalvåg i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Foto: Colourbox

Initiativet vart annonsert på ein pressekonferanse i Førde tysdag, medan Stiftingsmøte blir halde 7. november same stad.

- Dette er ein merkedag for næringslivet i Sogn og Fjordane. Ved å bygge opp eit næringsråd, der alle verksemder som driv næringsaktivitet i fylket kan vere medlemmer, håper vi å skape eit sterkt organ som offensivt kan målbere viktige krav som vil tene næringslivet i fylket, seier administrerande direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest og administrerande direktør Trond Teigene i Sparebanken Sogn og Fjordane i ein felles kommentar.

Dei legg til at medan andre stader har eit organ som kan samordne næringslivet sine interesser og fremme desse offensivt overfor styresmaktene, til dømes Bergen Næringsråd, har i stor grad ei slik koordinering for næringsaktørane i fylket mangla fram til i dag.

- Vi ser fram til stiftinga av næringsrådet og har god tru på at det vil bli eit viktig organ for næringslivet i fylket, uttaler Jan Erik Kjerpeseth og Trond Teigene.
Ei svært viktig oppgåve vil vere å fremme næringsinteresser og inspirere til å bruke ressursane i fylket for å oppnå størst mogleg verdiskaping. Næringsrådet må skaffe seg stor påverknad overfor lokale, regionale og nasjonale styresmakter. Nettverk skal utviklast, og det må leggjast arbeid i å skape eit positivt omdømme for Sogn og Fjordane.

Utdanning og kompetansebygging skal ha stor vekt i næringsrådet sitt arbeid. Det gjeld både overfor vidaregåande opplæring og høgare utdanning.

- Arbeidsoppgåvene til næringsrådet vil sjølvsagt bli til undervegs og vil dermed skifte med tida, og næringsrådet skal samarbeide og vere ein medspelar med andre næringsorganisasjonar i fylket, seier dei to bankleiarane.

Stiftingsmøtet for Næringsrådet vil haldast 7. november på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde. På stiftingsmøtet blir det innleiingar om kvifor eit næringsråd bør dannast her i fylket. Dei gode erfaringane frå Bergen Næringsråd vil næringspolitisk sjef Atle Kvamme innleie om.

Etter stiftingsmøtet innleier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til debatt om aktuelle næringspolitiske spørsmål.

Kontakter

Jan Erik Kjerpeseth (Sparebanken Vest) på tlf. nr. 95 19 84 30 eller
Trond Teigene (Sparebanken Sogn og Fjordane) på tlf. nr. 90 82 50 86.

Bilder

Fra Kalvåg i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Foto: Colourbox
Fra Kalvåg i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Foto: Colourbox
Last ned bilde
Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, Sparebanken Vest (Foto: Sparebanken Vest)
Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, Sparebanken Vest (Foto: Sparebanken Vest)
Last ned bilde
Trond Teigene, administrerende direktør, Sparebanken Sogn og Fjordane
Trond Teigene, administrerende direktør, Sparebanken Sogn og Fjordane
Last ned bilde

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 270.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg saker fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebanken Vest

NÅ HAR OLJEEKSPONERTE BEDRIFTER INNHENTET RESTEN AV NÆRINGSLIVET30.11.2017 23:30Pressemelding

Vestlandsindeks 4/17, en undersøkelse blant 700 bedriftsledere på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, indikerer at todelingen av vestlandsøkonomien nå er betraktelig mindre og at olje- og gassrelatert virksomhet igjen har kommet opp i fart. Resultatindeksen som viser bedriftene økonomiske situasjon siste tre måneder faller, mens forventningene til utviklingen neste seks måneder stiger til høyeste nivå siden 2. kvartal 2014.

KETCHUP-EFFEKTEN KJEM IKKJE PÅ VESTLANDET6.9.2017 00:01Pressemelding

Vestlandsindeks 3/17 viser at det verste er bak oss og sysselsettinga stig igjen på Vestlandet, særleg blant bedrifter tilknytt olje og gass-sektoren. Samstundes er framtidsutsiktene noko avdempa – ketchup-effekten kjem ikkje. Ei knapp veke før Stortingsvalet meiner Vestlandsbedriftene og at den komande regjeringa bør satse på lågare skatter og avgifter, og auka investeringar i samferdsle for å sikre økonomisk vekst blant vestlandsbedriftene. Særleg lågare arbeidsgivaravgift segler opp som den føretrekte skattereduksjonen for å auka sysselsettinga.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom