KLP

Sterkt årsresultat for KLP

Del

- Et godt fjerde kvartal bidrar også til et sterkt årsresultat - Over fem milliarder kroner av overskuddet gis tilbake kundene - God vekst og lønnsomhet i datterselskapene

Sverre Thornes, Konsernsjef
Sverre Thornes, Konsernsjef

Avkastningen på kundenes midler ble 2,1 prosent i fjerde kvartal og 6,7 prosent for hele året. God avkastning fra investeringer i aksjer og eiendom bidro mest til det gode resultatet i 2017.

– Med så god avkastning kan vi sende over fem milliarder kroner til bedriftene, kommunene, fylkene og helseforetakene som eier oss. Det er mye mer enn de forventer og vil bli godt mottatt. Resultatet gir i tillegg rom for ytterligere styrking av soliditeten. Vi er derfor godt rustet til å tåle vanskeligere markeder uten at våre kunder skal merke det, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

KLP har oppnådd en avkastning ut over det selskapet har garantert til sine kunder med 7,1 milliarder kroner. Selskapet benytter det gode resultatet innen offentlig tjenestepensjon til både å overføre 5,2 milliarder kroner til kundenes premiefond, oppreservering, samt styrking av tilleggsavsetningene.

Markedssituasjon i pensjonsmarkedet
KLP har en god vekst i pensjonskapitalen som forvaltes for kundene. Det er ellers små bevegelser i kundemassen, men den pågående kommune- og regionreformen kan føre til mindre endringer, noe selskapet følger tett.

I bedriftssegmentet er det fortsatt interesse for overgang til innskuddspensjonsordning. Flere av disse velger KLP som konkurransedyktig leverandør med lave kostnader.

Vekst i datterselskaper
Datterselskapene i KLP har samlet bidratt med et totalresultat på 228 millioner kroner i 2017. Stadig flere av de ansatte hos våre eiere gleder seg over gunstige betingelser på boliglån, innskudd, fond og forsikring. Det gir god vekst i de ulike virksomhetene.

Mer fornybar energi
KLP fortsetter å øke sine investeringer i fornybar energi, som vannkraft, vindkraft og solenergi. Samtidig besluttet KLP i desember å ikke investere i selskaper med 30 prosent eller mer i inntekt fra utvinning av oljesand, eller i selskaper som har en kombinert inntekt fra oljesandutvinning og kullvirksomhet som overstiger 30 prosent. Tilsvarende beløp som trekkes ut legges til investeringsrammen for fornybar energi.

- Vi ønsker å bidra gjennom aktivt å påvirke selskapene vi investerer i til å begrense sine utslipp, samtidig som vi dreier investeringene våre fra selskap med høyere utslipp til fornybare energikilder både i Norge og i utlandet. Det gir resultater, og det er veldig inspirerende, sier Sverre Thornes.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal på klp.no 

Nøkkeltall etter fjerde kvartal 2017
Verdijustert kapitalavkastning 6,7 prosent
Bokført kapitalavkastning 3,9 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 32,1 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 17,2 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 652 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Sverre Thornes, Konsernsjef
Sverre Thornes, Konsernsjef
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom