Amedia

Sterkt Amedia-resultat

Del

Amedia leverer et brutto driftsresultat på 476 millioner kroner i 2017. Dette er en forbedring med 96 millioner fra 2016 og skyldes kraftig digital abonnementsvekst, digital annonsevekst i 2. halvår og god kostnadskontroll.

– Vi gleder oss over et meget sterkt resultat. Den økonomiske handlefriheten vi har skapt gjennom 2017 skal brukes til å levere enda bedre produkter til glede for lesere og annonsører, sier konsernsjef Are Stokstad. 

Amedias 63 lokalaviser hadde ved årsskiftet 160 000 heldigitale abonnenter etter en vekst på 45 prosent gjennom siste år. I sum økte antall abonnenter med 4,3 prosent, mens abonnementsinntektene økte med 8,4 prosent. 

– Veksten er resultatet av et systematisk arbeid med å utvikle innholdet i Amedias lokalaviser. Et stadig bedre digitalt tilbud har ført til at titusener har gjenoppdaget betydningen av en god lokalavis. Landet rundt er Amedias aviser lokale allmennkringkastere som leverer oppdaterte nyheter døgnet rundt og direktesendinger fra hendelser, folkemøter, kultur- og sportsarrangementer, sier Are Stokstad. 

Annonseinntektene falt med 12,9 prosent som følge av de strukturelle endringene i annonsemarkedet, men utviklingen bedret seg gjennom året. I 2. kvartal 2017 lanserte Amedia sin nye programmatiske annonseløsning basert på Googles annonseteknologi. Som følge av dette, tredoblet Amedia i 2. halvår 2017 de programmatiske annonseinntektene fra samme periode året før, som ga en digital annonsevekst på 2,8 prosent i perioden. Veksten tiltar inn i 2018. 

Etter flere år med kraftig inntektsfall, sank konsernets samlede inntekter i 2017 med kun 2 prosent. Amedia arbeider målrettet med utvikling og vekst, og utnytter det handlingsrommet konsernet har skaffet seg gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid over flere år. 

I oktober 2017 inngikk Amedia en avtale om å overta eierskapet av Nettavisen fra 1. januar 2018.

– Jeg har store forventninger til hvordan en sterk nasjonal posisjon sammen med våre mange lokalaviser vil styrke Amedias samlede tilbud til lesere og annonsører, sier Stokstad.  

EBITDA (mill kr) 2017 2016*
Lokale Medier Norge 483 423
Trykk Russland 35 30
Annen virksomhet -42 -74
EBITDA 476 379
AMEDIA (mill kr)     2017 2016*
Driftsinntekter 3 533 3 593
EBITDA 476 379
EBIT 396 246
Resultat før skatt 420 221
EBITDA-margin        13,5 % 10,6 %


*Ekskl. ikke videreført virksomhet 

Amedia er ved årsskiftet gjeldfritt og har en solid finansiell stilling med en egenkapitalandel på 55,5 prosent.

Kontakter

Bilder

Om Amedia

Amedia
Amedia
Akersgata 34
0107 Oslo

22 00 90 00http://www.amedia.no

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Daglig når konsernets medier 1,9 millioner lesere.

Amedias redaksjonelle medarbeidere er hver dag til stede i lokalsamfunn over hele landet for å rapportere om det som skjer. Samtidig bidrar våre selgere til å skape lokale markedsplasser gjennom å koble lokale næringsdrivende med kunder. Sammen dekker disse funksjonene vårt samfunnsoppdrag i alle lokalesamfunn hvor Amedia er til stede. Verdiene som ligger til grunn for Amedias tolking av samfunnsoppdraget finner man i vår forretningsidé og vår utgivererklæring.

Følg saker fra Amedia

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Amedia på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Amedia

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom