Veterinærinstituttet

Status vedrørende akutt døde hunder i dag kl 1730 i Oslo

Del

Veterinærinstituttet inviterer presse til en statusorientering om den akutte hundesykdommen som pågår. Vi vil da informere om foreløpige funn fra obduksjon og foreløpige laboratoriesvar samt hvordan instituttet jobber og hvilke spor vi vil følge videre. 12

Veterinærinstituttet inviterer presse til en statusorientering om den akutte hundesykdommen som pågår. Vi vil da informere om foreløpige funn fra obduksjon og foreløpige laboratoriesvar samt hvordan instituttet jobber og hvilke spor vi vil følge videre.

Det blir en presentasjon av status og deretter mulighet for intervju og bilder fra laboratorier.

Sted: Veterinærinstituttet kl 17.30
Ullevålsveien 68, Adamstuen, Oslo

Kontaktperson Asle Haukaas 92080877 og Elin Reitehaug 915 54 212

Om Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet
Veterinærinstituttet
Ullevålsveien 68
0454 OSLO

23 21 60 00http://www.vetinst.no

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr.

Vårt mål er å bli Norges beredskapssenter for én helse. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å styrke norsk bioøkonomi.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Følg saker fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Veterinærinstituttet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom