Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Status tirsdag kl 18: Fortsatt 15800 husstander uten strøm på Sør- og Østlandet

Del

De berørte nettselskapene rapporterer at 15800 husstander var uten strøm tirsdag kl 18. En del må belage seg på en strømløs natt etter det kraftige snøværet på Sør- og Østlandet i dag.

- Nettselskapene har stått på hele dagen, og de har brukt store ressurser på å rette feil. Likevel ser vi dessverre at mange fortsatt er uten strøm etter det kraftige snøværet på Sør- og Østlandet. Det er mye tung snø på trærne, og enkelte linjer er utsatt for ising. Dette gir vanskelige arbeidsforhold for de som driver med feilretting i nettet, sier avdelingsdirektør Ingunn Åsgard Bendiksen i NVE.

Det er fortsatt områdene på Sørlandet der snøværet kom inn først, det er flest strømløse. Noen strømkunder har vært uten strøm i 24 timer. Nettselskapene forventer at mange vil få strømmen tilbake i kveld, men en del må vente til onsdag.

- Vi har fått beskjed fra nettselskapene om at enkelte kunder får ikke strømmen tilbake før i morgen. Dette skyldes flere og omfattende feil på forsyningslinjene inn til det aktuelle området. Det jobbes kontinuerlig med feilretting, understreker Bendiksen.

Antall strømkunder uten strøm tirsdag 16. januar kl 18:

Agder: 7200

Vestfold/Telemark 4300

Buskerud 2000

Akershus/Oslo/Østfold 1200

Hedmark/Oppland 1100

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom