Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Status snøskredfaren ved inngangen på påsken

Del

I helgen ventes snøskredfaren i store deler av Nord-Norge og på Nord-Vestlandet å være 3-betydelig. I resten av Sør-Norge vil det være 2-moderat eller 1-liten snøskredfare.

- Skredproblemet er i første rekke fokksnøansamlinger i leheng, noen mer stabile enn andre. I leheng med ferske flak kan man enkelt, som skikjører eller med skuter, løse ut flakskred. Jo eldre fokksnøflakene er, jo mer stabile vil de heldigvis bli, sier snøskredvarsler i NVE, Birgit Katrine Rustad.

 

Hele landet har hatt milde temperaturer denne uken, men nå er det kaldere og snøen fryser til. I Nord-Norge har det nå kommet nysnø, på Nord-Vestlandet ventes det en god del snø i helga. På Sørvest- og Østlandet er det meldt mye pent vær. Nord-Norge vil også se påskesola imellom små byger. Uansett vær, står påskeferien for tur og mange vil nyte våre vakre fjell. Da er det viktig å sjekke snøskredvarslet på www.varsom.no og gjøre gode veivalg i fjellet

 

Nord-Norge

De fleste områdene i Nord-Norge ligger nå på faregrad 3-betydelig og det er lett å løse ut skred. Det er nysnø i kombinasjon med kraftig vind som gir faren for flakskred i lesider. Mest utsatt for øyeblikket er lesider vendt mot øst og sør. Det har den siste uken vært et kraftig mildvær, som resulterte i naturlige utløste skred. Ettersom det nå går mot kaldere vær vil snødekket fryse til og vi forventer ikke våte skred.

 

Sør-Norge

Sør-Norge ligger nå stort sett på faregrad 2-moderat skredfare, men skredfaren øker til 3-betydelig på Nord-Vestlandet i helgen. Den siste uken har det vært mildt og riktig pent vær, nå blir det kaldere.

På Vestlandet sør for Stadt har det begynt å gå noen store skred ned til bakken, men sannsynligheten for dette vil minke med kaldere vær. På Nordvestlandet vil nysnø og vind gi ferske og ustabile fokksnøflak, men det gamle snødekket er generelt godt bundet og stabilt.

 

Svalbard

Svalbard har et mer komplekst snødekke og ligger på en faregrad 3-betydelig. Det er dårlige bindinger i det øverste fokksnølaget mange plasser og det er også vedvarende svake lag i den gamle snøpakken. Vi oppfordrer derfor til å gjøre konservative veivalg.

 

Kontaktinformasjon

Vaktleder i Snøskredvarslingen kan nåes på 48 88 01 00, primært mellom kl 13-16.

Bilder

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom