Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Status kl 14: 22 400 uten strøm på Sør- og Østlandet etter kraftig snøvær

Del

Oppdaterte tall fra nettselskapene viser at 22 400 husstander var uten strøm tirsdag kl 14.

- Det har vært en liten økning i antallet avbrudd i løpet av dagen. Mye snø gjør at tar tid å rette feil på Sørlandet, og det er oppstått nye strømbrudd i løpet av dagen etter at snøværet flyttet seg mot nord-øst, sier avdelingsdirektør Ingunn Åsgard Bendiksen i NVE.

I Agder er nå om lag 14 300 kunder uten strøm, mot 12 800 kl 10:00. Gjenopprettingstiden er usikker. Det er vanskelig fremkommelighet for montørene på grunn av store mengder snø.

I Vestfold/Telemark er om lag 5500 kunder uten strøm. Det er tåke i området slik at linjebefaring med helikopter er vanskelig.

I Buskerud er 1100 kunder strømløse i tre geografiske områder.

I Akershus/Oslo/Østfold er det nå ca 1000 kunder uten strøm.

I Hedmark/Oppland er nærmere 500 husstander strømløse. 

Snøværet pågår fortsatt, men er avtagende. Nedbørfeltet har flyttet seg nord- og østover slik at det nå også snør i Hedmark/Oppland, men nedbørsmengden vil avta utover ettermiddagen. Snøværet i Agder er i hovedsak over. Det er ventet kaldere vær framover.

Nettselskapene jobber kontinuerlig med feilretting i den grad det er trygt for mannskapene som er ute. NVE følger situasjonen ut over dagen. Ny statusrapport kommer etter kl 18.

Som strømkunde finner du rettigheter og regler for hva man har rett til ved strømbrudd på denne siden. Vi ber om at man gir nettselskapene ro til å utbedre feil før man tar kontakt for å søke kompensasjon.

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom