Innovasjon Norge

Statsbudsjettet: Tydeligere retning for bærekraftig omstilling og eksport

Del

Forslaget til statsbudsjett konkretiserer og følger opp næringslivets innspill og behov for økt satsing på mulighetsområdene for vekst i norsk næringsliv og industri. Totalt får Innovasjon Norge et budsjett på 3,8 milliarder kroner i rammer for tilskudd og 3,4 milliarder i lånerammer.

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Foto: Jo Michael
Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Foto: Jo Michael

- Det gir et godt grunnlag for å fortsette å omstille privat og offentlig sektor til grønne, bærekraftige løsninger sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. -Budsjettforslaget følger også opp eksportstrategien og bedriftenes ønske om større satsing på eksport og internasjonalisering. Med nye 40 millioner kroner til eksportsatsing, får vi større muligheter til å synliggjøre norske bedrifter, teknologi og løsninger ute i verden, sier Krohn Traaseth. - I nært samarbeid med næringslivet utvikler vi et digitalt utstillingsvindu og en matching-tjeneste for å markedsføre norske, grønne løsninger. Budsjettforslaget gir oss muligheten til å intensivere satsingen, sier Krohn Traaseth.

Gjennom statsbudsjettet viser regjeringen at den ønsker å skape økt innovasjon i samspill mellom offentlig og privat sektor og gir Innovasjon Norge et utvidet mandat til å jobbe med innovative anskaffelser. - Det mandatet gleder vi oss over å få, sier Krohn Traaseth og viser til Innovasjonstalen 2017 som handlet om å øke samarbeidet mellom privat og offentlig sektor.

Styrker bærekraft
Miljøteknologiordningen videreføres på et høyt nivå, med 465 millioner kroner. Oppfølging av regjeringens bioøkonomistrategi videreføres med nærmere 85 millioner kroner og ved en ny ordning for risikoavlastning til pilot- og demonstrasjonsanlegg i marin og maritim sektor.

Et av Innovasjon Norges største oppdrag er innenfor landbruk. Regjeringen vedtok i mai en økning på 75 millioner kroner, som er mer enn ti prosent. Landbruksoppdraget utgjør i alt 814 millioner kroner og er kritisk for utvikling av flere næringer som bioøkonomien, matproduksjon, kultur og reiseliv.
- Produktivitetsutviklingen i landbruket har vært formidabel, blant annet takket være høy innovasjonsevne og bruk av ny teknologi, sier Krohn Traaseth. - Bruk av melkeroboter, informasjonsteknologi som GPS og sensorer til å styre bruken av innsatsfaktorer vil gi fortsatt produktivitetsutvikling med vekt på bærekraftige løsninger.

Nytt oppdrag på samferdsel
Innovasjon Norge får for første gang et oppdrag fra Samferdselsdepartementet, knyttet til nasjonal transportplan. Gjennom 15 millioner kroner i ordningen Pilot T skal Innovasjon Norge sammen med næringslivet utvikle markeder for miljøvennlig transport. Sammen med Norges Forskningsråd skal de bidra til helhetlige, sammenhengende virkemidler for sektoren.

Gründere, vekstbedrifter og risikokapital
Regjeringen viderefører arbeidet med sin gründerplan og ønsker spesiell vekt på nye ideer med vekstpotensial. Ordningene for klynger og bedriftsnettverk øker med nye 27 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å etablere et Landsdekkende såkornfond for IKT. Gjennom de siste fem årene har Nærings- og fiskeridepartementet økt sine bevilginger til oppstarts- og vekstbedrifter, klynger og næringer i omstilling over hele landet via Innovasjon Norge med i overkant av 40 prosent, sier Krohn Traaseth.

Kulturdepartementet foreslår 30 millioner kroner for å utvikle næring basert på kultur.

Tydelig satsing på reiseliv og kultur
Reiselivssatsingen har i dagens forslag til statsbudsjett fått 231 millioner kroner til utvikling og markedsføring av Norge som reisemål i 2018. Regjeringen har varslet at den vil utarbeide en egen strategi for kultur og reiseliv, med vekt på å stimulere til økt kulturturisme. Det er satt av 2 millioner kroner til å etablere et klyngeprogram rettet inn mot samspill mellom kultur og reiseliv i regi av Innovasjon Norge. Regjeringen vil også videreutvikle ordningen med Nasjonale Turiststier med til sammen 10,5 millioner kroner.

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Foto: Jo Michael
Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Foto: Jo Michael
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom