Universitetet i Oslo

Statsbudsjettet: Riktig retning mot bedre kvalitet

Del

–Det er positivt at regjeringen i større grad synes å vektlegge kvalitet i finansieringssystemet for forskning og høyere utdanning. Men budsjettet bidrar i for liten grad til å løse vedlikeholdsutfordringene i sektoren, sier prorektor Ragnhild Hennum ved Universitetet i Oslo.

Nytt finansieringssystem
Universitetet i Oslo (UiO) er positiv til at kvalitet er lagt til grunn for endringene i finansieringssystemet for forskning og høyere utdanning.

–Vi er prinsipielt enige i de justeringene som regjeringen foreslår, og i at kvalitet skal vektlegges i større grad, sier Hennum.

Bygg og infrastruktur
UiO er tilfreds med at regjeringen setter av midler til prosjektering av nye bygg ved universitetet.

–Det er svært gledelig at regjeringen finner midler til prosjektering av et nytt bygg for Det odontologiske fakultet. Sammen med UiOs planlagte livsvitenskapsbygg, vil dette styrke Norges ledende kunnskapsklynge innen helse og livsvitenskap i Gaustadbekkdalen.

UiO har meldt inn et stort behov for midler for å håndtere et omfattende vedlikeholdsetterslep.

–Budsjettet bidrar i for liten grad til å løse vedlikeholdsutfordringene i sektoren. Moderne bygg er en forutsetning for god studiekvalitet og for å ta i bruk nye læringsmetoder. Dette har ikke regjeringen fulgt opp i sitt budsjettforslag, sier Hennum.

Oppfølging av langtidsplanen

Regjeringen følger langt på vei opp ambisjonene i langtidsplanen, blant annet gjennom styrking av de frie forskningsmidlene (FRIPRO).

Kontakter

Pressevakt UiO: 930 77 006

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0316 OSLO

+47 22 85 50 50http://www.uio.no

Universitetet i Oslo er internasjonalt rangert som Norges fremste universitet, og har gitt og gir vesentlige bidrag til landets forskning, innovasjon og utdanning. Med 27 000 studenter og 6 000 tilsatte har UiO 8 fakultet, 2 museum og flere sentre. 

Følg saker fra Universitetet i Oslo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Oslo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Universitetet i Oslo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom