Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Statsbudsjettet for kriminalomsorgen 2016

Del

Nedbyggingen av kriminalomsorgen fortsetter

Regjeringen fortsetter arbeidet med å bygge ned kriminalomsorgen ved å pålegge kutt i millionklassen som rammer ansatte og innsatte. I budsjettet for 2016 har regjeringen pålagt etaten et effektiviserings- og avbyråkratiserings krav på 0,7 pst.

NFF har ingen forståelse for Regjeringens krav. Kuttene rammer de som daglig arbeider med innsatte og domfelte og som skal tilbakeføres til samfunnet.

Det foreslåtte statsbudsjettet viser med all tydelighet at justisminister Anders Anundsen og hans regjeringen ikke tar kriminalomsorgen på alvor.

Situasjonen i kriminalomsorgen er meget alvorlig, og NFF frykter at det når som helst kan skje en alvorlig hendelse. Det fremlagte budsjettet forsterker forbundets frykt og bekymring.

Kriminalomsorgen har ingen andre virkemidler enn færre ansatte på jobb for å imøtekomme de pålagte kravene.

Justisministeren sier han satser på kriminalomsorgen ved å planlegge nye fengsler og etablere et fengsel i Nederland. NFF kan dokumentere at Anders Anundsens politikk ikke bedrer kriminalomsorgens situasjon snarere tvert imot.

NFFs tillitsvalgte over hele landet forteller om en hverdag preget av kutt, udekte vakter, vakante stillinger og liten tid til å arbeide med de innsatte. Minimumsbemanning er hovedregelen når tjenestelistene settes opp.

Nøkkelord

Kontakter

Rita Bråten
forbundsleder
tlf 47871382

Lenker

Om Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Møllergata 10
0179 Oslo

http://www.fengselogfriomsorg.no
NFF er et forbund i LO og er kriminalomsorgen største fagforbund med ca 3500 medlemmer.

Følg saker fra Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk fengsels- og friomsorgsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.