Fagforbundet

Statsbudsjettet 2017: Trår vannet mens de venter på valget

Del

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 smører pengene tynt utover uten å ta de store grepene. Det bidrar ikke nok til å øke sysselsettingen, og det er dårlig nytt for klimaet. Regjeringen viderefører skattekuttene til de rikeste.

- Det foreslås skattekutt på til sammen 6.5 milliarder kroner. Skattekutt er å krympe inntektene til velferdsstaten, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Lavere skatt er ikke det vi trenger i en tid med historisk høy arbeidsløshet. Milliardene som brukes på skattekutt, bør brukes til å skape flere jobber. Det er svært alvorlig at ikke budsjettet er innrettet for å bekjempe den historisk høye arbeidsløsheten.

Arbeidsplasser i kommunene
Regjeringen bevilger fire milliarder kroner til kommunene. Det er ikke tilstrekkelig og betyr at regjeringa unnlater å bruke kommunene som et lokomotiv for økt sysselsetting.

Det er mange uløste arbeidsoppgaver i kommunene. Det er vedlikeholdsetterslep på offentlig bygningsmasse og infrastruktur. Skoler, sykehjem, barnehager og idrettsanlegg trenger fornying og utbedringer. Dersom kommunene kan sette i gang med disse oppgavene, får det også positive ringvirkninger for det lokale næringslivet.


Et område som er spesielt krevende for kommunene er klimaendringene med ekstremvær og flom. Vann og avløpsnettet er gammelt og underdimensjonert og vil ikke tåle de betydelige økningene i nedbørsmengden vi nå ser. Utfordringene er så store at kommunene ikke kan løse dem gjennom ordinære budsjetter.

- Det er beklagelig at regjeringen ikke har grepet fatt i dette i statsbudsjettet, sier Fagforbundets leder.

Norge i underskudd
Fagforbundets leder er bekymret for regjeringens oljepengebruk. I en situasjon hvor Norge går i underskudd for første gang på mer enn 25 år, fortsetter man å bruke av sparepengene våre og tar fra neste generasjon.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 360 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom