Trygg Trafikk

Statsbudsjettet 2017: Skuffet over at trafikksikkerhet taper terreng

Del

2016 har vært et krevende ulykkesår på norske veier. Trygg Trafikk-direktøren er skuffet over svekket satsning på trafikksikkerhet i forslaget til samferdselsbudsjett.

Hittil i år har 110 personer omkommet på norske veier. Det er en økning på hele 26 prosent sammenlignet med samme periode som i fjor.

 - Dette viser at fortsatt reduksjon i antall omkomne og hardt skadde ikke kommer av seg selv. Gode resultater fra tidligere år må ikke bli en sovepute, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Betydelig reduksjon av midler

Trygg Trafikk støtter regjeringens satsning på nye og bedre veier. Samtidig foreslås en betydelig reduksjon av midler til trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veinett. Slike tiltak omfatter blant annet forsterket midtoppmerking, veibelysning og utbedring av kryss og sideterreng.

Dette er ikke akseptabelt! Det er fortsatt stort behov for å forebygge alvorlige møte- og utforkjøringsulykker på veiene. På dette området er regjeringen langt unna målene for planperioden i Nasjonal transportplan, understreker Johansen.  

Mangler fokus på mennesket

Høy fart, rus, og uoppmerksomhet er viktige årsaker til de fleste trafikkulykker. Et samlet fagmiljø mener at mange liv kan reddes gjennom tiltak som påvirker trafikantenes atferd.

Dette kan være kontroller, opplæring, og informasjonsarbeid. Vi savner politisk vilje til å satse på slike tiltak, sier Johansen. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Trygg Trafikk

Trygg Trafikk
Trygg Trafikk
Tullinsgate 2
0103 Oslo

22 40 40 40http://www.tryggtrafikk.no

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi er tilstede i alle landets fylker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. Vi er også et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter.

Følg saker fra Trygg Trafikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trygg Trafikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Trygg Trafikk

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom