Norsk Sykepleierforbund

Statsbudsjettet 2014: 8,5 mill til sårbare førstegangsfødende

Del

Regjeringen bevilget i statsbudsjettet 118 millioner kroner til bekjempelse av vold i nære relasjoner. I planene inngår utprøving av program for familieveiledning, Nurse Family Partnership – oppfølging av sårbare førstegangsfødende.

Leder av Jordmorforbundet NSF, Hanne Schjelderup-Eriksen
Leder av Jordmorforbundet NSF, Hanne Schjelderup-Eriksen

Nurse Family Partnership omfatter tett oppfølging og jevnlig hjemmebesøk hos sårbare førstegangsfødende, fra tidlig svangerskap til barnet fyller to år.

– Jeg vil rose regjeringen for deres fokus på å ivareta sårbare familier og deres barn med dette tiltaket. Nurse Family Partnership vil kreve tett oppfølging av førstegangsfødende kvinner i en vanskelig livssituasjon av jordmødre, sier leder av Jordmorforbundet NSF, Hanne Schjelderup-Eriksen.

Bevilgningen er fordelt med 44 millioner kroner over Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementets budsjett, 60 millioner kroner over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og 14 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Bevilgningen går blant annet til:

  • 30 millioner kroner i 2014 til etablering av barnehus i Bodø og Sandefjord og økt bemanning ved eksisterende barnehus i 2013.
  • 30 millioner kroner til nytt tilbud for voksne, tilskuddsordning for frivillige organisasjoner, eget forskningsprogram og utarbeidelse av en nasjonal strategi for forebygging.
  • 14 millioner kroner til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.
  • 8,5 millioner kroner til utprøving av program for familieveiledning, Nurse Family Partnership. Programmet omfatter tett oppfølging og jevnlige hjemmebesøk hos sårbare førstegangsfødende fra tidlig svangerskap til barnet fyller to år.
  • 5,5 millioner kroner til utarbeidelse av opplæringsprogram og gjennomføre opplæring for ulike faggrupper i kommunene for å bidra til at barns medvirkning skal bli en naturlig og integrert del av hjelpeapparatets arbeidsmetoder og holdninger.
  • Regjeringen foreslår videre å styrke familievernets arbeid mot vold i nære relasjoner med 9,6 millioner kroner, dette inkluderer et samarbeidsprosjekt med Alternativ til vold (ATV).

Barneminister Inga Marte Torkildsen besøkte i sommer England for å se hvordan Nurse Family Partnership fungerer i praksis.

– Over 60 hjemmebesøk fra graviditet til barnet er to år. Dedikerte sykepleiere med respekt og kompetanse. Nurse Family Partnership-programmet gir store effekter i land etter land, var blant annet hennes reaksjon under oppholdet.

Bilder

Leder av Jordmorforbundet NSF, Hanne Schjelderup-Eriksen
Leder av Jordmorforbundet NSF, Hanne Schjelderup-Eriksen
Last ned bilde

Om Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
0104 OSLO

02409http://www.sykepleierforbundet.no

Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har 106 000 medlemmer fordelt over hele landet.

Følg saker fra Norsk Sykepleierforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Sykepleierforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Sykepleierforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom