Universitetet i Oslo

STATSBUDJSETTET: Universitetenes omstillingskraft må tas mer i bruk

Del

- Regjeringen får til en betydelig realvekst i budsjettet, og de offentlige bevilgningene til FoU passerer 1 prosent av BNP i 2016. Dette er bra. Men Norge er i en spesiell situasjon, og den omstillingen som statsbudsjettet sikter mot, ville tjent på en enda sterkere satsing på høyere utdanning og forskning. En kraftfull satsing på universitetene er nødvendig for nye næringer, nye bedrifter og nye arbeidsplasser, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.

For hver krone investert i universitetene, kan man regne med en «fireganger» i ringvirkninger. Dette viser beregninger fra League of European Research Universities (LERU).

 

Øker innovasjonskraften

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til FORNY2020, Forskningsrådets program for å bringe offentlig finansiert forskning fram til markedet. Dette er i tråd med sektorens anbefalinger.

- Ved universitetene står det nå en kø av idéer og venter på finansiering til neste milepæl. Midler til å bringe innovasjonene ut av universitetene er riktig medisin for omstillingen mot en ny økonomi. Universitetene er hurtigladeren for det grønne skiftet, sier Ottersen.

 

Kvalitet og internasjonal konkurranse

- Vi savner en spisset satsing på kvalitet og fremragende miljøer, slik fjorårets budsjett var en forsiktig start på. Heller ikke forslag til nytt finansieringssystem ser ut til å ivareta dette, sier Ottersen.

- Det er svært positivt at Regjeringen foreslår 135 millioner for å stimulere EU-forskning. Vi skulle imidlertid gjerne ha sett at anbefalingen om åpen budsjettramme og dobling av ERC-incentiv ble fulgt opp, sier Ottersen.

Videre foreslås det å øke FRIPRO med 50 millioner.

- Dette er en for svak satsing. Rammene for støtte til frie, forskerinitierte prosjekter må styrkes ytterligere. Ved å satse på grunnforskning kan Regjeringen få sitt ønske innfridd om flere «helt nye ideer», sier Ottersen.

 

Studieplasser og stipendiatstillinger

UiO har bedt om flere frie studieplasser som kan koble fremragende utdanning med fremragende forskning. UiO har også ønsket flere nye fullfinansierte rekrutteringsstillinger. Regjeringen har ikke funnet plass til frie studieplasser, men det kommer flere nye rekrutteringsstillinger i dette budsjettet, hvorav en del er øremerket omstilling. Det kommer også nye studieplasser til PPU.

- Vi er selvsagt skuffet over at regjeringen ikke finner plass til frie studieplasser. Antallet nye rekrutteringsstillinger er fremdeles lavere enn behovet og det langtidsplanen bærer bud om, sier Ottersen.

For mer informasjon: 

                                                                                                                                                Pressevakt UiO: 930 77 006

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt UiO: 930 77 006

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0316 OSLO

+47 22 85 50 50http://www.uio.no

Universitetet i Oslo er internasjonalt rangert som Norges fremste universitet, og har gitt og gir vesentlige bidrag til landets forskning, innovasjon og utdanning. Med 27 000 studenter og 6 000 tilsatte har UiO 8 fakultet, 2 museum og flere sentre. 

Følg saker fra Universitetet i Oslo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Oslo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Universitetet i Oslo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom