FICO

Statnett skal optimalisere strømnettet med FICO-analyseverktøy

Del

Statnett har valgt FICO Xpress Optimization for å analysere og forutse fremtidens elbehov i Norge, og for å deretter kunne tilpasse og optimalisere infrastrukturen på strømnettet. Løsningen vil bli brukt i hele organisasjonen for å behandle, analysere og planlegge sentrale faktorer knyttet til strømforsyningen i landet.

Statnett er ansvarlig for nesten 11 000 km høyspentlinjer over hele Norge, og også for å utvikle strømnettet for fremtidens energibehov. For å lykkes ønsker de å se på prognoser for fremtidig elektrisitetsbehov og hvilke markedsendringer som kan forekomme frem mot 2040.

«Vi ser på både eksisterende infrastruktur og på energibehovet i fremtiden, hvor vi blant annet prøver å forstå fremtidig markedsatferd knyttet til kraftpriser», sier Ivar Husevåg Døskeland, senior adferdsanalytiker i Statnett. «Vi planlegger å investere mellom 35 og 45 milliarder kroner i strømnettet fra 2018 til 2022.»

Den komplekse oppgaven med å sikre stabil levering av strøm, og samtidig se fremover i en sektor i stadig utvikling krever kraftige verktøy og sterke partnere. Statnett har allerede et godt etablert partnerskap med SINTEF, som bygger analytiske modeller for ulike scenarier relatert til de ovennevnte utfordringene. For å kunne ta i bruk disse modellene var Statnett på jakt etter en leverandør som kunne prosessere, analysere og planlegge det fremtidige elektrisitetsbehovet i Norge, og valget falt på FICO Xpress Optimization.

«Som en del av oppdraget koblet vi sammen Statnett med andre brukere av Fico Xpress Optimization», sier Dylan Jones, leder av FICO i Norden. «Slik kan Statnett dra nytte av andres erfaringer med å bruke Xpress Optimization for å øke verdien i hele verdikjeden, og samtidig unngå å gå til innkjøp av flere forskjellige løsninger.»

«Funksjonene i FICO Xpress Optimization har en bredde som gjør at vi kan bruke løsningen i hele organisasjonen, både i dag og i fremtiden», sier Døskeland.

Fico Xpress Optimization er den ledende matematiske modellering- og optimaliseringsløsningen i verden, og gjør det mulig for forskere, analytikere og rådgivere å enkelt opprette og bruke de ulike optimaliseringsfunksjonene. Løsningen er laget av skalerbare og høypresterende algoritmer, og et fleksibelt modelleringsmiljø. Løsningen fungerer både lokalt og i skyen, og programvaren utvikler seg raskt og har flere rapporteringsfunksjoner som en del av FICO® Decision Management Suite, en integrert pakke med cloud-baserte løsninger for å utvikle og bruke analysedrevne applikasjoner.

For mer informasjon, besøk gjerne: http://www.fico.com/en/products/fico-xpress-optimization

Kontakter

Richard Yams
Burson-Marsteller för FICO
+46 70 666 65 38
Richard.yams@bm.com

Om FICO

FICO (NYSE: FICO) er et ledende analyse- og programvarefirma som hjelper bedrifter i mer enn 90 land til å ta bedre beslutninger som gir høyere vekst, lønnsomhet og kundetilfredshet. Selskapets banebrytende bruk av big-data og matematiske algoritmer for å forutsi kundeadferd har forandret hele bransjer. FICO tilbyr analyse, programvare og verktøy som brukes i en rekke bransjer for å håndtere risiko, bekjempe svindel, bygge mer lønnsomme kundeforhold, optimalisere drift og sikre overholdelse av regelverk. Flere av selskapets produkter har blitt tatt i bruk av hele bransjer, iblant annet FICO® Score, som er den amerikanske bransjestandarden for måling av forbrukers kredittrisiko. FICOs løsninger bruker åpen kildekode og skybaserte tjenester for å sikre fleksibilitet, rask distribusjon og reduserte kostnader. Les mer på www.fico.com.

For nyheter om FICO og media kontakter, besøk www.fico.com/news