Forsvarsbygg

Startskudd for omfattende miljøkartlegging på Kjeller

Del

Det første hullet i den omfattende miljøkartleggingen på Kjeller Flyplass er nå gravd, og flere blir det. Rundt 160 sjakter skal graves i denne omgang, for å kartlegge potensielle forurensinger hos flybasen.

I løpet av 2023 flytter Forsvaret fra Norges eldste militære flybase, da Stortinget har vedtatt at basen på Kjeller skal avvikles. En million kvadratmeter skal skifte eier og utvikles. Etter over 100 år skal området åpnes for allmenheten. Det blir et sted for store og små i en helt ny bydel. Men før en kan avgjøre hva tomten skal brukes til, er det avgjørende å få oversikt over potensielle forurensinger som kan ligge i jorden.

Omfattende kartlegging
Denne første kartleggingen vil gå over tre uker, på tre av ti delområder inne på flyplassen. Det blir gravd hull på to til seks meter, som da blir tatt prøve av og sendt til analyse hos kreditert laboratorium. Samlet sett vil kartleggingen gi en god oversikt over situasjonen på de tre arealene, både med hensyn på forurensning og eventuelt hva som måtte være nedgravd.

Hensikten er å få full oversikt over omfang, risiko og konsekvenser av forurensingen på flyplassen. Straks etter at kartleggingen og tiltaksplan er utarbeidet, vil miljøoppryddingen starte. Vi samarbeider tett med Skedsmo kommune om fremtidig arealformål på Kjeller frem mot 2023, slik at Skedsmo kommune kan realisere sine visjoner om fremtidsbyen Kjeller i et trygt bomiljø.

Nedgravde skatter
- Vi gleder oss veldig. Det er veldig nyttig informasjon som nå innhentes. Det som også er spennende, er at vi skal grave i områder hvor vi vet det kan kanskje ligge militærhistoriske verdier, som deler av gamle militærfly, forteller prosjektleder Pål Skovli Henriksen.

Publikum trenger ikke å ta noe ekstra hensyn til arbeidet, da alt vil foregå inne på området.

Nøkkelord

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

Bilder

Lenker

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

Følg saker fra Forsvarsbygg

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarsbygg på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forsvarsbygg

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom