Standard Norge

Standardisering gir mer kollektivtrafikk for pengene

Del

I dag har Norge nesten 100 forskjellige bussvarianter, og busser som er innkjøpt i et fylke kan ofte ikke brukes i et annet, fordi kravene til bussene er forskjellige. En ny Norsk Standard for busser som lanseres mandag 16. oktober, kan gi betydelige samfunnsbesparelser. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil være til stede under lanseringen.

I Norge finnes det rundt 100 bussvarianter. Det er mye å tjene på standardisering (foto: Standard Norge/ fotogruppa Sollerudstranda skole)
I Norge finnes det rundt 100 bussvarianter. Det er mye å tjene på standardisering (foto: Standard Norge/ fotogruppa Sollerudstranda skole)

- Tall fra Sverige viser at særkrav knyttet til busser har kostet samfunnet inntil 380 millioner kroner i året. I tillegg er miljøkostnadene store. Standardisering vil gi betydelige besparelser, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Det er fylkeskommunene eller tilhørende administrasjonsselskaper som står for innkjøpene av de aller fleste busser her til lands, og de tekniske spesifikasjonene i anbudene er forskjellig fra fylke til fylke. Alt fra farge, seteavstand, gulv, dører, setetrekk, holdestenger og stoppknapper varierer. Det er dyrt å produsere og dyrt for samfunnet.

NHO Transport har vært aktiv pådriver i arbeidet med standarden.

- Standarden er en viktig milepæl som NHO Transport har ventet på og bidratt til. Felles krav til bussmateriellet betyr at flere kan reise kollektivt på en kostnadseffektiv måte. Det har verdi både for kundene og samfunnet, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport som representerer bussoperatørene.

Kan spare 200 000 kroner per buss
Bilimportørenes landsforening har også vært med i utviklingen av standarden og er opptatt av at de norske kravene avviker minst mulig fra EU-direktivene og i størst mulig grad er like på tvers av fylker.

-Det er teoretisk mulig å spare inntil 10 %, det vil si 200 000 kroner per buss, noe som gir et potensial på opptil 300 millioner kroner i 2019. Disse pengene bør forvaltes slik at de kan gi mer og bedre kollektivtrafikk, sier teknisk direktør Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening.

Reduserte utslipp
Den nye norske standarden stiller også tydelige miljøkrav og skal bidra til å redusere klimagassutslipp. Felles krav kan gi kjøretøyene lengre levetid, ved at de kan brukes ut over en anbudsperiode og i ulike anbudsområder.

- På veien mot lavutslippssamfunnet blir innfasing av utslippsfrie busser viktige for å kutte utslipp i transportsektoren. Vi både håper og tror at den nye standarden vil bidra til å sette fart på denne omleggingen, sier seniorrådgiver Merete Knain i Enova.

Standarden NS 11050 Persontransport - tekniske og funksjonelle krav til busser utgis av Standard Norge og er utviklet av en bredt sammensatt komité med de viktigste aktørene i verdikjeden som produsenter, operatører, administrasjonsselskaper, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner.

Fakta om Standard Norge
Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon som utvikler standarder innenfor de fleste områder i samfunnet. Medlemmene er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Standard Norge har enerett på å utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Nøkkelord

Kontakter

Kommunikasjonssjef Standard Norge, Marit Sæter, tlf. 970 27 956
Næringspolitisk sjef NHO Transport, Jofri Lunde, tlf. 411 61 944
Teknisk direktør Bilimportørenes Landsforening, Tore Lillemork, tlf. 900 84 293
Seniorrådgiver Merete Knain, Enova tlf. 952 02 771

Bilder

I Norge finnes det rundt 100 bussvarianter. Det er mye å tjene på standardisering (foto: Standard Norge/ fotogruppa Sollerudstranda skole)
I Norge finnes det rundt 100 bussvarianter. Det er mye å tjene på standardisering (foto: Standard Norge/ fotogruppa Sollerudstranda skole)
Last ned bilde
Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus (foto: Standard Norge/ Nicolas Tourrenc
Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus (foto: Standard Norge/ Nicolas Tourrenc
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Standard Norge

Standard Norge
Standard Norge
Mustads vei 1
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon som utvikler standarder innenfor de fleste områder i samfunnet. Medlemmene er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Standard Norge har enerett på å utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Følg saker fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Standard Norge

Velkommen til lansering av verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø!5.4.2018 14:16Pressemelding

Ansatte og arbeidsgiver deler et felles mål: Ingen skal bli skadet eller syk av jobben. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet i samarbeid med sine ansatte. Den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø kan bidra til et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom systematisk forebygging og kontinuerlig forbedring av HMS-innsatsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom