Frende Forsikring

Stadig flere svindles av sine kjære

Del

Tenk deg at den du er mest glad i gjør deg til gjeldsslave. - Vi har sett en tidobling i antallet saker der ID-tyven er en av dem som står offeret aller nærmest.

ID-tyveri skjer stadig oftere i nære relasjoner. - Det er det ultimate sviket, ifølge forsikringsbransjen. Illustrasjonsfoto: iStock
ID-tyveri skjer stadig oftere i nære relasjoner. - Det er det ultimate sviket, ifølge forsikringsbransjen. Illustrasjonsfoto: iStock

- Det er det ultimate sviket. Plutselig står du i et hav av løgn, bedrag og milliongjeld. Og attpåtil er det den siste du kan forestille deg som står bak, sier produktsjef i Frende Forsikring, Einar Brekken.

Godtroende nordmenn
Samtidig som stadig flere svindles viser en undersøkelse fra NorSIS at tre av ti nordmenn deler de private passordene sine med andre. Hele 43 prosent i aldersgruppen 15-33 år har delt passordene sine. Nordmenn over 55 år flinkest til å holde koden for seg selv.

- Undersøkelsen viser også at nesten fire av ti nordmenn skriver ned viktige passord. Det er ikke lurt. Du må ikke være for godtroende med slik informasjon. Havner den på feil hender kan skadevirkningene følge deg i mange år, sier Brekken.

Hvis du selv har delt passordet til din BankID kan banken holde deg ansvarlig for eventuelt ID-misbruk og gjeld.

Godt skjult
Ofte er det vanskelig å oppdage et slikt misbruk før det har gått lang tid. Svindleren kan for eksempel ha stoppet posten din for å øke sannsynligheten for at du ikke oppdager transaksjonene.

- Vi har sett tilfeller hvor ID-tyven er ektefellen, samboeren, forelder som svindler eget barn, barn som svindler foreldre og barnebarn mot besteforeldre. Det har også kommet inn saker til oss der nære venner står bak, sier Rikard af Sandeberg hos datasikkerhetsekspertene i Affinion, som samarbeider med Frende om opprydning i slike saker.

Mer enn 150 000 nordmenn over 18 år har blitt utsatt for ID-tyveri de siste to årene, viser tallene fra NorSIS. I undersøkelsen har de som har blitt utsatt for ID-tyveri blitt spurt om de har anmeldt forholdet. Kun tre av ti har gjort det.

Psykologer advarer 
Skadevirkningene av et ID-tyveri kan være mange.

- Psykologer og terapeuter har begynt å se de emosjonelle effektene hos ofre for ID-tyverier. Tap av kontroll, usikkerhet, frykt og maktesløshet medfører gjerne akutte stressreaksjoner i form av søvnvansker, konsentrasjonsvansker, hjertebank, nummenhet og tankespinn, sier psykolog Jøri Gytre Horverak ved Sense PKT. På lengre sikt kan reaksjoner som angst, sorg og depressive symptomer gjøre seg gjeldende.

Tragiske omstendigheter 
Ofte er det personlige tragiske omstendigheter som ligger bak et ID-tyveri der en i nær familie er den skyldige. Spill- eller rusavhengighet er gjengangere. Det samme er en økonomi som har gått over styr av andre årsaker.

- Som oftest kommer bedrageriet som en total overraskelse på både offer og familien. Det er dypt tragisk for både gjerningsperson og offer, sier Einar Brekken i Frende Forsikring.

Føler skam
Mange skammer seg over å ha blitt lurt og unnlater å anmelde forholdet. 

- Å bli sveket av en person du er glad i kan gi en voldsom indre konflikt. På den ene siden elsker du personen og på den andre føler du et sterkt sinne for at nettopp vedkommende satte deg i en så vanskelig situasjon, sier Horverak.

Enkelte kan kjenne skyld: "Hvorfor forsto jeg ikke tidligere hva som foregikk?" "Hvorfor klarte jeg ikke å hjelpe?". For å beskytte den man er glad i, unngår man kanskje å anmelde saken.

- Noen familier føler en så sterk skamfølelse at det forblir en hemmelighet som aldri mer snakkes om, men som kanskje endrer dynamikken i relasjonene for alltid, forteller Horverak.

Proffene bruker sosiale medier
I andre tilfeller ser Affinion at proffer står bak ID-tyveriene. Her tyr svindleren gjerne til ekstreme virkemidler over lang tid. I disse tilfellene er sosiale medier som Tinder og andre sjekke-apper blitt viktig. Folk møtes og innleder et romantisk forhold. Tilliten bygges over tid, men svindleren har hele tiden den hensikt å utnytte offeret økonomisk.

- Dette er en av de mest ondsinnede formene for svindel vi ser, sier Einar Brekken.

- Vi har sett en tidobling i antallet saker de siste årene, og i flere tilfeller vi har jobbet med har disse proffene bedratt sine kjære for alt fra 300 000 kroner og opp mot en million, opplyser Rikard af Sandeberg, som er produkt- og markedsdirektør for Norden i Affinion.

BankID er nøkkelen 
I de bedragerisakene der tyven har fått tak i BankID er beløpene høyest. Hvis en person får tilgang til din BankID får vedkommende fri tilgang til å gjøre transaksjoner med store økonomiske konsekvenser.

- BankID er nøkkelen til identiteten din. Vi har sett folk kjøpe eiendommer og overføre store pengesummer. Andre har tatt opp forbrukslån i sin uvitende partners navn eller partnerens nærmeste familie, sier Rikard af Sandeberg.

Sjekk forsikringen
- Det er en stor jobb å rydde etter et slikt tyveri, og det kan være overveldende å stå alene med oppgaven. Hvis du oppdager noen tegn på at du er utsatt for ID-tyveri bør du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt med det samme, sier Einar Brekken i Frende. Stadig flere har i dag forsikring som kan hjelpe med håndtering, opprydding og forebygging av ID-tyveri.

TIPS
Pass på passordet

  • Del aldri passordet med noen. Heller ikke til ektefelle eller andre som står deg nær.
  • Aldri skriv ned passordet slik at det kan bli funnet.
  • Ha et eget passord til din BankID. Ikke bruk det samme passordet som du bruker andre steder.
  • Ikke ha et passord som noen kan gjette seg til.

Tegn på ID-tyveri

  • Du mottar informasjon om at noen har gjort en kredittsjekk på deg uten at du vet årsaken
  • Du mottar informasjon om at du er innvilget en kredittramme du ikke har bedt om
  • Du mottar telefoner, post eller e-post om varer du ikke har kjøpt eller bestilt
  • Du mottar varsel om adresseendring
  • Du mottar varer eller fakturaer for varer du ikke har bestilt
  • Du oppdager ukjente transaksjoner på kredittkort eller bankkort

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

ID-tyveri skjer stadig oftere i nære relasjoner. - Det er det ultimate sviket, ifølge forsikringsbransjen. Illustrasjonsfoto: iStock
ID-tyveri skjer stadig oftere i nære relasjoner. - Det er det ultimate sviket, ifølge forsikringsbransjen. Illustrasjonsfoto: iStock
Last ned bilde

Om Frende Forsikring

Frende Forsikring
Frende Forsikring
Jonsvollsgaten 2
5011 Bergen

55 15 36 00https://www.frende.no

Helnorske Frende Forsikring eies av 15 lokale sparebanker. Gjennom eierbankene og egne salgssentre er Frende representert med over 1000 lokale rådgivere fra Lindesnes i sør til Tromsø i nord. Vi har nær 260 ansatte ved hovedkontoret i Bergen, og over 250.000 privat- og bedriftskunder med forsikringsløsninger innen skadeforsikring, livsforsikring og pensjon. 

Følg saker fra Frende Forsikring

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frende Forsikring på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frende Forsikring

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom