Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Stadig flere skifter kraftleverandør

Del

Husholdningene foretok sju prosent flere leverandørskifter i 3. kvartal 2018 enn tilsvarende kvartal i 2017, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse

- Vi har gått inn i vintermånedene, da mange bruker mye strøm til oppvarming. Har du høyt strømforbruk, er det ekstra viktig at du jevnlig sjekker om du har strømavtalen som er best for deg. På strompris.no kan du enkelt sammenlikne leverandører og avtaler, sier Guro Grøtterud, seksjonssjef i NVE.    

Strømprisene for forbrukere med spotprisavtaler var i overkant av 70 prosent dyrere i 3. kvartal 2018 sammenlignet med tilsvarende kvartal i foregående år. Økningen i pris var enda større for elspotområdet Nord- Norge (NO4).

- Selv om prisene var vesentlig høyere i tredje kvartal 2018 enn tilsvarende kvartal i 2017, ser vi at økningen i antallet leverandørskifter er moderat og følger en økende trend, sier Grøtterud.

​Antall leverandørskifter i 3. kvartal 2018 var 137 400. Dette tilsvarer en økning på 7 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2017. Blant næringskundene var det en oppgang i bytteaktiviteten med 16 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Stabil markedsandel for dominerende leverandører

I 3. kvartal 2018 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder 69 %. Denne andelen har vært stabil over lengre tid.

Les mer om disse og flere andre hovedtall i NVEs leverandørskifteundersøkelse for 3. kvartal 2018

Her finner du tidligere leverandørskifteundersøkelser

Kontaktpersoner:

Guro Grøtterud, seksjonssjef, ggro@nve.no, 22959069

Stian Skaalbones, rådgiver, sska@nve.no, 22959029

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom