Medietilsynet

Stadig flere barn får mobiltelefon

Del

Stadig flere yngre barn får mobiltelefon, viser nye tall fra Medietilsynet. 87 prosent av 9-11-åringer har egen smarttelefon, mot 67 prosent i 2014. Nesten halvparten av 9-18-åringer bruker telefonen to timer eller mer hver dag.

Foto: Kine Jensen/ Medietilsynet
Foto: Kine Jensen/ Medietilsynet

– Vi ser at stadig flere barn har egen smarttelefon, og telefonen brukes mye. Ifølge Barn og medier-undersøkelsen 2018 opplever mange unge selv at mobilen tar for mye tid, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. 

Kritisk til egen mobilbruk 

Fra 2014 til 2018 har andelen 9-11 åringer som har egen smarttelefon økt betydelig, fra 67 prosent til 87 prosent.  I aldersgruppen 12-14 år er det også en økning, fra 90 prosent i 2014 til 97 prosent i 2018. Alle gutter og jenter i 15-16 årsalderen egen smarttelefon, ifølge Barn og medier-undersøkelsen 2018. 

45 prosent av 9 – 18-åringer mener selv at de bruker for mye tid på mobilen, på sosiale medier og på nett generelt, og det er en økning siden tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2016. Jentene er mer kritisk til egen tidsbruk enn guttene. Både blant gutter og jenter øker andelen som er kritisk til egen bruk av tid på mobil, sosiale medier og internett med alderen.  

Tidsbruk årsak til uenighet 

Over halvparten av 9-16 åringer (53 %) oppgir i undersøkelsen at de ofte eller av og til er uenig med foreldrene om tidsbruk på mobil og nett. Det ser ut til at innholdet barn og unge bruker tiden på i langt mindre grad er kilde til uenighet med foreldrene. 

– Dette kan tyde på at mange foreldre er mer opptatt av hvor mye tid barna bruker på mobil og nett enn hva de faktisk gjør der. Medietilsynet mener innholdet bør være en viktig del av dialogen mellom foreldre og barn når det er snakk om mobilbruk, sier Mari Velsand. 

– Vi voksne kan bidra til å gjøre barnas digitale liv tryggere og bedre gjennom å snakke med dem om hva som faktisk skjer, hva de ikke bør gjøre eller akseptere fra andre, og ikke minst når de bør si fra til foreldrene eller en annen voksen. Dette er viktig for å hjelpe barn og unge med å sette grenser for seg selv og for å unngå mobbing og annen risikoatferd, sier Velsand.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Kine Jensen/ Medietilsynet
Foto: Kine Jensen/ Medietilsynet
Last ned bilde

Dokumenter

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom