Danske Bank

Stabil vekst i krevende tider

Del

Danske Bank i Norge fikk et resultat før avsetninger på 915 millioner kroner i årets første kvartal. Det er en økning på 29 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2015.

Etter et år med historisk høy vekst valgte mange nye kunder å komme til Danske Bank også i starten av 2016.  Veksten har vært særlig sterk i det tradisjonelle bedriftsmarkedet, men også i personmarkedet er utlånsveksten  fortsatt høyere enn markedsveksten. Fra årsskiftet har bankens utlånsvolum isolert økt med 3,1 prosent. Det betyr at stadig flere nordmenn fortsatt velger Danske Bank som sin leverandør av banktjenester.

- Vår langsiktige strategi om å  ta en større posisjon i Norge står fast, og utviklingen hittil i år viser at vi er godt i gang, sier Country Manager Trond F. Mellingsæter. 

Bankens fokus på økonomisk trygghet for kundene viser seg også å bære frukter, og hittil i år har det vært betydelig løft innen personforsikring og spareavtaler. Innen forsikringsområdet var det i første kvartal en vekst på 90 prosent sammenlignet med samme periode året tidligere, mens antall inngåtte spareavtaler vokste med139 prosent i samme periode.

Danske Bank var først ute av storbankene med å redusere boliglånsrentene etter at Norges Bank kuttet styringsrenten like før påske.

- Det er viktig for oss å gi kundene økonomisk trygghet. Samtidig ønsker vi å opprettholde konkurransen i bankmarkedet, fortsetter Mellingsæter. 

God kostnadskontroll
Etter et fjorår med store digitale investeringer og økt bemanning viser resultatrapporten at driftsinntektene i første kvartal økte med 11 prosent til 1474 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i 2015. Driftskostnadene viser nedgang på 9 prosent, som følge av en tilbakeføring av avsetninger i forbindelse med operasjonell risiko.  Underliggende driftskostnader er tilnærmet uendret. 


Fortsatt utfordrende makrobilde 
Ved inngangen til året signaliserte banken at man var forberedt på en mer utfordrende makrosituasjon i Norge.

-Det er krevende tider, spesielt for shipping og oljerelatert næring, men samtidig ser vi god vekst i andre deler av ikke-oljerelaterte næringer, sier Mellingsæter.

Selv om utviklingen i økonomien nå er utfordrende, venter bankens makroøkonomer at norsk økonomi går mot en myk landing.

-Omstillingsevnen i norsk industri er god, samtidig ser vi at rentenedgangen gir vekstimpulser i økonomien og bidrar til økt kjøpekraft til husholdningene. Vi venter også at ledigheten vil nå toppen i løpet av første halvår. På bedriftssiden ser vi imidlertid at mange bedrifter med tilknytning til oljerelatert industri står i en krevende situasjon, sier Mellingsæter.

Banken har  tatt avsetninger på 559 millioner kroner i kvartalet. Dette er i hovedsak gruppeavsetninger som følge av svekkede markedsforhold i oljesektoren.


-Gruppeavsetninger er et tidlig tiltak basert på stresstesting av porteføljen. Og det betyr at dette ikke er noe bilde av avsetninger på et individuelt kundenivå. Derfor kan gruppeavsetningen senere bli reversert dersom markedsforholdene skulle bedre seg.  I privatmarkedsområdet er avsetninger tilnærmet null, sier Mellingsæter. 


Mellingsæter understreker at døren er åpen for de riktige prosjektene i alle av bankens forretningsområder, og banken skal fortsette med å ta en større posisjon.

- Det skal vi gjøre ved å være gode strategiske rådgivere og sparringpartnere for våre kunder, avslutter han.
 

Kontakter

Om Danske Bank

Danske Bank
Danske Bank
Postboks 4700
7466 Trondheim

08540http://www.danskebank.no
Vi er banken for de gode person- og bedriftskundene. Vi tilbyr personlig rådgivning, god service og produkter tilpasset kundenes behov.

Følg saker fra Danske Bank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Danske Bank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Danske Bank

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom