Innovasjon Norge

Stabil etterspørsel hos Innovasjon Norge Nord-Trøndelag

Del

Innovasjon Norge støttet i 2015 næringslivet i Nord-Trøndelag med 252 millioner kroner i form av tilskudd og lån til næringsutvikling. I følge en undersøkelse sier ni av ti bedrifter at støtten fra Innovasjon Norge har vært utslagsgivende for realisering av prosjektene.

Endring i tilskudd og lån til næringsutvikling i Nord-Trøndelag i 2015 er kun en prosent mindre, sammenlignet med 2014. Av den samlede Innovasjon Norge-innsatsen i Nord-Trøndelag gikk 18,5 millioner til etablerertilskudd, fordelt på 85 gründere og oppstartbedrifter i fylket.

- Det er positivt å se en større etterspørsel etter våre låneordninger, sier Ulrik Hammervold, direktør for Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. - Det tyder på økt investeringsvilje i næringslivet. Det store omstillingsprosjektet i Lierne, som ble lansert i 2015, har også skapt ny optimisme i fjellbygda.

Stor investeringsvilje i landbruket
Det er fortsatt en betydelig investeringsvilje i landbruket i Nord-Trøndelag. Til sammen ble det gitt 38 millioner i tilskudd til landbruket i fylket i 2015, som igjen utløser investeringer på 266 millioner.

Skaper effekter
I følge kundeeffektundersøkelsene som Oxford Research utfører for Innovasjon Norge, svarer flere enn ni av ti bedrifter at Innovasjon Norges bidrag var utslagsgivende for realiseringen prosjektene. Samtidig indikerer en ny analyse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at effekten av støtten fra Innovasjon Norge er betydelig. I følge beregningene har gründere og bedrifter som har fått støtte fra Innovasjon Norge i gjennomsnitt hele 12,6 prosentpoeng høyere årlig vekst i omsetning, og 5,4 prosentpoeng høyere årlig vekst i antall ansatte, sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke har fått slik støtte.

Utløste over 16 milliarder kroner 
I 2015 fikk Innovasjon Norge bevilget totalt 3,4 milliarder fra Stortinget og fylkene til næringsutvikling over hele landet. Bevilgningene ga sammen med låneordninger en samlet næringsrettet innsats på 6,1 milliarder kroner for landet som helhet. Denne støtten bidro igjen til å utløse nesten to ganger så mye innsats fra andre finansieringsinstitusjoner og fra næringslivet selv. Medregnet pengene fra Innovasjon Norge ble det i alt investert 16,3 milliarder kroner i innovasjonsaktiviteter i 2015 mot 15, 7 milliarder året før.

Faktaboks: Skaper mervekst – effekter og resultater

  • Ni av ti bedrifter sier støtten fra Innovasjon Norge har vært utslagsgivende for realisering av prosjektene sine.
  • Bedrifter som har fått støtte fra Innovasjon Norge har i gjennomsnitt 12,6 prosentpoeng høyere årlig vekst i omsetning, sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke har fått slik støtte.
  • Bedrifter som har fått støtte av Innovasjon Norge har 5,4 prosentpoeng høyere årlig vekst i antall ansatte, sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke har fått slik støtte.
  • Gründerbedrifter som fikk støtte fra Innovasjon Norge, hadde i gjennomsnitt 14 prosentpoeng høyere vekst i årlig omsetning sammenlignet med en kontrollgruppe bestående av sammenlignbare oppstartsbedrifter uten støtte fra Innovasjon Norge.
  • Antall tilsagn (tilskudd og lån) til gründere 2014: 1 800 vs 2015: 2 480 som gir en økning på +38% på totalt 1,6 milliarder
  • I 2015 økte vi antallet tilskudd til gründere med 73 prosent i forhold til 2014 som gav totalt 1498 tildelte etablerertilskudd. I alt ble det tildelt 399 millioner kroner, en økning på 49 prosent fra året før.
  • Vekstbedrifter som fikk støtte fra Innovasjon Norge, hadde i gjennomsnitt 6,1 prosentpoeng høyere årlig omsetningsvekst sammenlignet med en kontrollgruppe bestående av tilsvarende bedrifter uten slik støtte.
  • Bedrifter som deltar i et klyngeprosjekt har i løpet av de første tre årene en gjennomsnittlig høyere årlig vekst i omsetning på 6,6 prosentpoeng, og 4,9 prosentpoeng vekst i antallet ansatte, sammenlignet med bedrifter som ikke er med i klynger.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Oxford research og Innovasjon Norge


Vedlegg:

  • Tilskudd og lån fra Innovasjon Norge i 2015 fordelt på ordninger og fylker samt totalt
  • Oversikt over etablerertilskudd for årene 2013, 2014 og 2015 per fylke og totalt

Kontaktperson:
Ulrik Hammervold, direktør Innovasjon Norge Nord-Trøndelag, mob 414 11 864

Nøkkelord

Bilder

Ulrik Hammervold. Foto: Innovasjon Norge
Ulrik Hammervold. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde

Dokumenter

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom