Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Spotprisavtaler har gitt lavest strømkostnad over tid

Del

NVE har beregnet strømkostnadene for en typisk husholdning på Østlandet for ulike avtaletyper over de siste ti årene.

- Over tid har spotprisavtaler gitt lavest strømkostnad. Vi ser det som tegn på et relativt velfungerende strømmarked, at kunder som har tatt risikoen med varierende strømpriser også har fått noe igjen for dette over tid, sier direktør Ove Flataker i Reguleringsmyndigheten for energi.

I snitt har spotprisavtaler gitt åtte prosent lavere strømkostnad enn ettårige fastpriskontrakter (dette eksluderer nettleie, som vil være lik uavhengig av avtale). De tre siste årene har det imidlertid vist seg at husholdninger som hadde en gjennomsnittlig ettårig fastprisavtale fikk den laveste strømkostnaden. Det er viktig å være klar over at beregningene ikke kan fortelle oss hva som vil være lønnsomt til neste år – eller de ti neste årene.

Den totale strømkostnaden avhenger av strømprisen, men også av forbruket. I disse beregningene er det lagt til grunn et forbruk på 20 000 kWh i året for alle år. Et lavere forbruk gir en lavere regning, uavhengig av avtaletype.

For mer om beregningene som er gjort, se årsoppsummeringen for sluttbrukerpriser i 4.kvartalsrapporten her.

Kontakter

Seksjonssjef Guro Grøtterud, tlf 45632677
Seniorrådgiver Kenneth Birkeli, tlf 22959074

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom