Kystverket

Spesialtrente brannfolk testet kunnskap og utstyr

Del

Norges slagkraft ved en alvorlig kjemikaliehendelse fikk testet både mannskap og utstyr i Oslofjorden denne uka, da brannfolk fra Oslo og Bergen brann og redningstjeneste øvde med Kystverket.

Foto: Kystverket/Espen Reite
Foto: Kystverket/Espen Reite

Tenk deg at det har oppstått en alvorlig kjemikalielekkasje om bord på et tankskip ankret opp utenfor Esso Slagentangen i Tønsberg. Det er ikke akutt fare for liv og helse, men en lekkasje kan true liv i og rundt fjorden.

Dersom det skjer, går alarmen og varsler de nasjonale Redningsinnsats til sjøs (RITS) kjemikaliestyrkene i Oslo og Bergen.

Disse styrkene består av spesialtrenet personell, og de øvde nettopp på en slik situasjon sist uke i Oslofjorden. Det ble øvet på å entre havaristen fra Sea King søk- og redningshelikopteret til 330 skvadronen til Luftforsvaret, og ved hjelp av en taktisk entringsstige.

Her kan du se flere bilder fra øvelsen.

Testet på samarbeidØystein Tviberg, Bergen Brannvesen
– Hovedmålet er samvirke mellom myndigheter og vår felles sparringspartner Oslo Brann- og redningsetat, og test av utstyr og logistikk, sier Øystein Tviberg, øvelsesleder fra Bergen Brann- og redningsetat (bildet). 

– Erfaringene fra øvelsen er gode, vi ser viktigheten av godt samarbeid mellom etatene, og mellom eksterne redningsressurser som Kystverket, Kystvakta og så videre, sier han.

Trenger nye drakterNicklas Helgstrand

Nicklas Helgstrand (bildet til høyre) er øvelsesleder fra Oslo Brann- og redningsetat. Han er fornøyd etter vel blåst øvelse, også med at forbedringspunkter er avdekket.

– Vi har fått øvet utstyr og mannskap, fremfor alt logistikken. Vi har sett små og store punkter for forbedring, blant annet draktene våre – vi må kjøpe nye, sier han.

– Kystverket er motoren i øvelsesvirksomheten, og legger til rette for øvelsene. Slik kan vi kvalitetssikre kunnskap og utstyr for optimal innsats ved en hendelse, legger Helgstrand til.

Kystverket har en koordinerende rolle på landsbasis ved en kjemikaliehendelse til sjøs, legger forhold til rette, og sørger for at beredskapen er optimal.

Samarbeid er nøkkelen

– Ved en større hendelse til sjøs trenger vi både folk fra Bergen og Oslo, derfor er det essensielt at de får trene sammen. Vi har avdekket noen forbedringspunkter, men erfarer at øvelsen i sin helhet har vært en suksess.Lars Petter

– Det jeg har observert i dag, gjør meg trygg på at vi har en profesjonell og kompetent Rits-kjemikaliestyrke gjennom brannmannskapene i Bergen og Oslo, sier Lars Petter Wilson fra Kystverket (bildet).

– Kystvakta og 330 skvadronen (Sea King), er nøkkelen til at vi kan løse oppdraget på en realistisk måte, både under øvelsen og ved en skarp hendelse, legger han til.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Kystverket/Espen Reite
Foto: Kystverket/Espen Reite
Last ned bilde
Mannskap instrueres om hva som har hendt, og utstyr som kreves. Foto: Kystverket/Espen Reite
Mannskap instrueres om hva som har hendt, og utstyr som kreves. Foto: Kystverket/Espen Reite
Last ned bilde
Bording av tankskipet ble en del av øvelsen. Foto: Kystverket/Espen Reite
Bording av tankskipet ble en del av øvelsen. Foto: Kystverket/Espen Reite
Last ned bilde
Spesialtrente folk samlet - fra Oslo og Bergen. Foto: Kystverket
Spesialtrente folk samlet - fra Oslo og Bergen. Foto: Kystverket
Last ned bilde
Øvelseslederne samlet etter gjennomført aksjon: fra venstre Øystein Tviberg fra Bergen Brann og redningstjeneste, Nicklas Helgstrand fra Oslo Brann- og redningstjeneste, Lars Petter Wilson fra Kystverket. Foto: Kystverket
Øvelseslederne samlet etter gjennomført aksjon: fra venstre Øystein Tviberg fra Bergen Brann og redningstjeneste, Nicklas Helgstrand fra Oslo Brann- og redningstjeneste, Lars Petter Wilson fra Kystverket. Foto: Kystverket
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom