Kystverket

Spesialtrente brannfolk øver ved Esso Slagentangen 12. november - VELKOMMEN

Del

Norges slagkraft ved en stor kjemikalieulykke er samlet i Horten - og media kan bli med og se hvordan de øver. Et tankskip med alvorlig kjemikalielekkasje er scenario når topptrente brannmenn øver – se detaljene her:

Her gjennomgås utstyr før øvelsen, som et spesialkamera som kan avdekke ulike typer kjemikalier. Foto: Kystverket.
Her gjennomgås utstyr før øvelsen, som et spesialkamera som kan avdekke ulike typer kjemikalier. Foto: Kystverket.

Det skal avholdes en Rednings Innsats til Sjøs (Rits) Kjemikalie øvelse i Horten i tidsrommet 11-12 november.

Selve hovedøvelsen vil være torsdag 12 november fra kl 0800 til kl 1400.

Området det skal øves i ses på vedlagte kart.

Senarioet er at man har en hendelse om bord i tankbåten Bro Alma som ligger til ankers utenfor Slagentangen oljeraffineri.

Det er ikke fare for liv om bord, men det er en alvorlig kjemikalie lekkasje om bord.

Når alarmen går varsles de Nasjonale RITS kjemikalie styrkene i Oslo og Bergen.

Man vil entre havaristen fra helikopter fra 330 skvadronen på Rygge med 1 lag slik at man må forvente noe helikoptertrafikk i området.

Kommandoplattform under øvelsen vil være Kystvakt fartøyet KV Nornen og man vil ved hjelp av patruljebåten (HPB) entre havaristen fra sjøen ved hjelp av taktisk entringsstige.

Deltagende enheter vil være:

Oslo Brann og Redning  (OBRE)

Bergen Brannvesen (BB)

KV Nornen

330 skvadronen

Kystverket

Info til media:

Vi kaster loss ca. 0830 her fra Kystverket i Horten – og media er velkomne til å bli med i vårt eget fartøy. Dere kan kjøres i land til et avtalt tidspunkt – når det ikke er til hinder for øvelsen.

Øvingslederne fra henholdsvis Bergen og Oslo brannvesen gir sin beskrivelse av hva vi får se:
Nå skal vi vise og prøve ut utstyr, her er Norges slagkraft ved en slik hendelse samlet – i form av spesialtrente brannmannskap og spesialutstyr!

Dette er det brannmannskap Norge har som spesialtrenes for alvorlige hendelser som de vi forbinder med Scandinavian Star og Britannia Seaways.

Kontaktperson for Kystverket under øvelsen vil være Lars Petter Wilson, tlf 90996428, eller Marianne Henriksen.

Marianne Henriksen kan kontaktes dersom det er ønsker om bilder fra øvelsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Her gjennomgås utstyr før øvelsen, som et spesialkamera som kan avdekke ulike typer kjemikalier. Foto: Kystverket.
Her gjennomgås utstyr før øvelsen, som et spesialkamera som kan avdekke ulike typer kjemikalier. Foto: Kystverket.
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom