Nye Veier

Spennende bruprosjekt i Telemark starter i 2019

Del

Byggingen av ny Grenlandsbru kan starte allerede i 2019. Den nye Grenlandsbrua blir omlag 600 m lang og er en av de største bruene Nye Veier skal bygge.

Når det nå foreligger godkjent reguleringsplan i Porsgrunn og Bamble kommuner for strekningen E18 Kjørholt-Rugtvedt kan byggingen av ny Grenlandsbru starte allerede i 2019. Nye Veier sender konkurransen for strekningen E18 Kjørholt-Rugtvedt ut i markedet i løpet av et par uker. Prosjektet på denne 3,5 km lange strekningen inkluderer komplettering av E18 Kjørholt og Bamble tunneler og bygging av ny Grenlandsbru.

- Dette er et spennende bruprosjekt som vi håper det er stor interesse for. Hvis alt går som det skal kan vi signere kontrakt med entreprenør i andre halvdel av 2019 og deretter raskt komme i gang med arbeidene. Anskaffelsen skal skje etter Best Value Procurement-metoden som vi har gode erfaringer med, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for E18-utbyggingsområdet fra Langangen til Grimstad.

Den nye Grenlandsbrua er en av de største bruene Nye Veier skal bygge. Den er omlag 600 m lang og har seilingshøyde på 60 m. Den nye brua skal bygges som en skråstagbru tilsvarende den som er der i dag. Prosjektet E18 Kjørholt-Rugtvedt er hovedsakelig en brukontrakt og inkluderer ikke sprengningsarbeider eller masseflytting.

-Prosjektet med bygging av ny Grenlandsbru og komplettering av E18 Kjørholt og Bamble tunneler inngår i strekningen E18 Langangen-Rugtvedt. For å holde oppe takten i E18-utbyggingen gjennom Telemark har begge kommunene sett det som ønskelig å ta byggingen av ny Grenlandsbru ut av den øvrige behandlingen av reguleringsplanforslaget. Vi har hatt et godt samarbeid med Porsgrunn og Bamble kommuner for verken kommunene eller Nye Veier ønsker unødvendige forsinkelser i utbyggingen, sier Ramlo.

Det var i mars 2018 at Nye Veier oversendte planforslaget for hele strekningen E18 Langangen-Rugtvedt til Porsgrunn og Bamble kommuner. Planforslaget er til videre administrativ og politisk behandling i kommunene. Det er reist innsigelser mot deler av planforslaget som gjør at behandlingen av resten av planforslaget kan ta noe tid.

31. august 2018 gjenåpnet Nye Veier E18 Kjørholt og Bamble tunneler. Dette prosjektet har bestått av rehabilitering av eksisterende tunneler og sprengning av nye parallelle tunnelløp. At dette prosjektet er fullført er vesentlig for at Nye Veier kan gå videre med kompletteringen av tunnelene på hver side av Grenlandsbrua samtidig med bygging av ny parallell bru til den eksisterende.

Kontaktperson Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad mobilnr 926 92 010

Illustrasjonsfoto ny Grenlandsbru: Rambøll

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom