MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Spar Norges kommunikasjon av energidrikk frikjent av MFU

Del

Spar Norges tilbud på Monster Energy via Facebook er ikke markedsføring særskilt rettet til barn

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på Spar Norges tilbud av Monster Energy via Facebook. Klager mente bruk av Facebook med emoijer er markedsføring særlig rettet til barn. Monster Energy hadde ikke kjennskap til utformingen av annonsen. MFU mener at utformingen av annonsen er mer rettet til barn og ungdom enn andre aldersgrupper. Spar Norge har imidlertid kjøpt aldersgrupper over 16 år, som Utvalget mener ikke er i strid med retningslinjene, som forbyr markedsføring til barn under 13 år. Klager har etter en helhetsvurdering ikke fått medhold.


Spar Norge vil avstå fra å bruke tegnede figurer og et tilsvarende språk i annonser for energidrikker i fremtiden.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.